PARTNER PORTALU
  • BGK

Bezpieczeństwo przeciwpowodziowe i kanalizacja wśród priorytetów w "środowiskowym" budżecie na 2017 r.

  • aw/PAP    30 sierpnia 2016 - 16:43
Bezpieczeństwo przeciwpowodziowe i kanalizacja wśród priorytetów  w "środowiskowym" budżecie na 2017 r.
W planie budżetowym na 2017 r. największą "pozycją środowiskową" jest ochrona wód i gospodarowanie zasobami wodnymi (fot.pixabay)

• Projekt budżetu na przyszły rok zakłada, że na ochronę przyrody czy przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom klimatu wydamy 3,16 mld zł.
• Najwięcej, bo ponad 1 mld zł przeznaczone będzie na ochronę wód w tym na rozbudowę sieci kanalizacyjnej.
• Będą pieniądze także na rekultywację składowisk odpadów czy wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
W planie budżetowym na 2017 r. największą "pozycją środowiskową" jest ochrona wód i gospodarowanie zasobami wodnymi.

Na poprawę bezpieczeństwa powodziowego, zapobieganie skutkom suszy m.in. przez budowę nowej i przebudowę istniejącej infrastruktury, czy na nowe inwestycje skutkujące zwiększeniem liczby osób korzystających z oczyszczalni ścieków - ma zostać wydane 1,15 mld zł.

Projekt budżetu zakłada, że za kształtowanie różnorodności biologicznej - ochronę gatunkową, opracowanie planów ochrony dla rezerwatów przyrody, parków narodowych, na politykę leśną oraz łowiectwo, rekultywację terenów zdewastowanych, monitoring i kontrolę organizmów genetycznie zmodyfikowanych, oraz na rekompensaty za szkody wyrządzanie przez zwierzynę chronioną - w 2017 r. wydamy 700 mln zł.

Na kolejnym miejscu znalazły się wydatki związane z systemem ochrony środowiska i informacji o środowisku. Chodzi tu, o takie działania państwa, które mają przeciwdziałać zagrożeniom środowiska, likwidować skutki tych zagrożeń, kształtować i podnosić proekologiczną świadomość Polaków.

Pieniądze trafią m.in. na rekultywację składowisk odpadów, czy takie działania, które skutkować będą zwiększeniem odzysku, selektywnej zbiórki odpadów. Chodzi m.in. o wdrożenie we wszystkich gminach w Polsce sytemu selektywnego zbierania śmieci.

Czytaj też: Segregacja odpadów: mamy dość, nie segregujemy

W ramach tej pozycji planowana kwota wydatków to ponad 600 mln zł.

Ponad 400 mln zł na być przeznaczone na ochronę powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu. Pieniądze trafią na takie inwestycje, które skutkować będą zmniejszeniem emisji pyłów, dwutlenku siarki, tlenków azotu czy dwutlenku węgla. Wspierane będzie też zwiększanie efektywności energetycznej czy wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Efektem tych działań ma być m.in. zmniejszenie liczby stref, w których występują przekroczenia standardów jakości powietrza.

W projekcie budżetu na 2017 r. blisko 300 mln zł trafi też m.in. na rozpoznanie budowy geologicznej kraju, czyli na mapy, dokumentowanie zasobów wód podziemnych, rozpoznanie wykorzystania energii geotermalnej czy koncesjonowanie wód mineralnych.

W dokumencie czytamy ponadto, że skonsolidowane wydatki w latach 2017-2019 mają wynieść ponad 5,5 mld zł.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.