PARTNER PORTALU
  • BGK

Bydgoski hałas miejski pod kontrolą

  • AW    14 sierpnia 2012 - 08:55
Bydgoski hałas miejski pod kontrolą

Mierniki hałasu na 10 budynkach w sposób ciągły monitorują hałas w mieście. To pierwsze tego typu urządzenia w Bydgoszczy. O źródłach hałasu w mieście można dowiedzieć się korzystając z nowej mapy akustycznej.
Jak informuje magistrat, „Mapa akustyczna miasta Bydgoszczy" stanowi najbardziej aktualne źródło danych na temat klimatu akustycznego miasta. Poszczególne mapy, wchodzące w skład opracowania, odnoszą się do podstawowych źródeł hałasu, jakie występują w Bydgoszczy, a więc do hałasu drogowego, tramwajowego, przemysłowego, kolejowego i lotniczego.

W skład opracowania wchodzi również część opisowa, zawierająca szczegółowe informacje m.in. na temat miasta, źródeł hałasu, metod opracowania mapy, uwarunkowań akustycznych wynikających z opracowań planistycznych i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zestawienia tabelaryczne wyników przeprowadzonych analiz i obliczeń.

- Zachęcam bydgoszczan do zapoznania się z mapą akustyczną. Troska o środowisko naturalne jest dziś nie tylko hasłem, ale obowiązkiem samorządu wynikającym z przepisów unijnych. To długie zadanie na lata. Badanie klimatu akustycznego miasta z zastosowaniem narzędzi informatycznych jest elementem tych działań - komentuje prezydent miasta Rafał Bruski.

Największy wpływ na klimat akustyczny miasta ma hałas drogowy. Z analiz statystycznych wynika, że około 88 proc. mieszkańców Bydgoszczy nie jest narażonych na hałas przekraczający wartości dopuszczalne określone wskaźnikiem długookresowym dla pory dzienno-wieczorno-nocnej (wskaźnik LDWN). Około 1 proc. mieszkańców narażonych jest na przekroczenia większe niż 10 dB. Natomiast pozostałe źródła hałasu (hałas kolejowy, tramwajowy, przemysłowy i lotniczy) powodują niewielkie przekroczenia wyrażone wskaźnikami długookresowymi dla pór dzienno-wieczorno-nocnej (wskaźnik LDWN) oraz nocnej (wskaźnik LN), mieszczące się w przedziale do 5 dB.

Mapa dostępna jest poprzez kliknięcie ikony „Mapa akustyczna" na www.bydgoszcz.pl

Opracowana mapa akustyczna będzie podstawą do aktualizacji przyjętego w 2010 r. uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Bydgoszczy". Obecnie trwają prace nad jego projektem, który zostanie poddany konsultacjom społecznym. Zakończenie prac nad powyższym dokumentem zaplanowano na koniec bieżącego roku.

W ramach zamówienia na wykonanie mapy zrealizowano również system stałego monitoringu hałasu.

Po raz pierwszy na elewacjach 10 budynków zainstalowano mierniki hałasu, z których dane przesyłane są do bazy z możliwością prezentacji na portalu mapy akustycznej. Hałas będzie monitorowany przez okres 5 lat. Wyniki pomiarów są ważnym źródłem informacji na temat rzeczywistego poziomu hałasu oraz będą stanowiły cenne źródło danych w pracach nad kolejną mapą akustyczną.

Wyniki pomiarów monitoringowych będą dostępne na stronie www.mapy.bydgoszcz.pl w zakładce „Monitoring hałasu".

Czytaj też: Jest juz akustyczna mapa Torunia

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.