PARTNER PORTALU
  • BGK

CBOS, ocieplenie klimatu: Stosunek do problemu zależy do poglądów politycznych

  • pt/pap    26 lutego 2016 - 11:33
CBOS, ocieplenie klimatu: Stosunek do problemu zależy do poglądów politycznych
74 proc. Polaków uważa, że zagrożenia środowiska naturalnego związane z ociepleniem klimatu i emisją dwutlenku węgla do atmosfery są bardzo ważnym problemem (fot.mat.prasowe)

• 74 proc. Polaków uważa, że zagrożenia środowiska naturalnego związane z ociepleniem klimatu i emisją dwutlenku węgla do atmosfery są bardzo ważnym problemem.
• Jedynie 5 proc. bagatelizuje go uznając za mało ważny - wynika z sondażu CBOS.
 

Według CBOS tym co najsilniej różnicuje opinię o tym, jak groźne są to zjawiska, to poglądy polityczne.

Postrzeganie zagrożeń środowiska naturalnego związanych z ociepleniem klimatu i emisją dwutlenku węgla w kategoriach "bardzo ważnego problemu" jest tym częstsze, im bardziej na lewo sytuują się identyfikacje polityczne.

83 proc. badanych deklarujących poglądy lewicowe uważa, że to problem "bardzo ważny", wśród zwolenników centrum to 77 proc., zwolenników prawicy - 68 proc.

Osoby lokujące swoje sympatie polityczne bliżej prawej strony, w większym stopniu niż podzielające światopogląd lewicowy skłonne są do uznania omawianego problemu za "średnio ważny" (odpowiednio 21 proc. i 13 proc.), bądź "mało ważny" (odpowiednio 8 proc. i 2 proc.).

Ocena wagi kwestii zapewnienia czystego powietrza, poprzez zmniejszenie zapylenia oraz ograniczenie emisji związków siarki i azotu, nie dzieli badanych już tak znacząco. Ponad dwie trzecie respondentów (68 proc.) ocenia ten problem jako "bardzo ważny" ze swojego punktu widzenia, kolejne 29 proc. - jako "raczej ważny".

Zdaniem CBOS owa jednomyślność wydaje się jednak pozorna, a w omawianej sprawie istnieje jakościowa różnica pomiędzy oceną "bardzo ważna" a "raczej ważna".

"Uznanie kwestii zapewnienia czystego powietrza za umiarkowanie ważną (+raczej ważna+) może mieć w części przypadków charakter jedynie deklaratywny i być wyrazem swego rodzaju poprawności politycznej" - zaznaczono w komunikacie.

Według Ośrodka wskazuje na to fakt, że - w porównaniu z deklarującymi "bardzo dużą" rangę problemu - osoby podzielające taki pogląd przywiązują jednocześnie mniejszą wagę (bądź nie przywiązują jej w ogóle) do tego, skąd pochodzi energia, z której korzystają w swoim gospodarstwie domowym.

"Poza tym rzadziej chcieliby byłyby ponosić dodatkowe koszty w zamian za korzystanie z energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, niemającej negatywnego wpływu na czystość powietrza" - zaznaczył CBOS.

Z badań wynika, że subiektywna ocena rangi problemu zapewnienia czystego powietrza rośnie wraz z oceną materialnych warunków życia. Większą wagę przywiązują do tej sprawy osoby o poglądach lewicowych niż identyfikujący się z prawicą. Na tle innych grup wyróżnionych przez zmienne społeczno-demograficzne relatywnie najniższą wagę do kwestii czystego powietrza przywiązują respondenci najmłodsi oraz uczniowie i studenci (w obu grupach 50 proc. wskazań odpowiedzi "bardzo ważna" wobec 68 proc. wśród ogółu badanych).

Jednak to z jakiego źródła (konwencjonalnego czy odnawialnego) pochodzi energia elektryczna używana w mieszkaniu, jest ważna dla blisko dwóch trzecich Polaków (65 proc.).

Im lepsze warunki materialne tym sprawa ta ma dla respondentów większa wagę. 52 respondentów zadeklarowało, że byliby skłonni płacić więcej za energię, gdyby pochodziła ona ze źródeł odnawialnych.

Poglądy zależą od wykształcenia

Wśród tych osób większość (34 proc. ogółu) akceptuje podniesienie opłaty za OZE o nie więcej niż 5 proc. Blisko co piąty respondent deklaruje gotowość płacenia za "zieloną energię" o co najmniej 6 proc. więcej niż obecnie.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.