PARTNER PORTALU
  • BGK

Chomik europejski, WFOŚiGW: spada populacja gatunku w Jaworznie

  • MN    8 lipca 2016 - 11:37
Chomik europejski, WFOŚiGW: spada populacja gatunku w Jaworznie

Chomik europejski objęty jest krajowymi i międzynarodowymi aktami prawnymi, uznającymi ten gatunek za ściśle chroniony (fot. wikipedia)

• Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeznaczy 194 tys. złotych dotacji na ochronę chomików europejskich w Jaworznie.
• Celem zadania jest przeciwdziałanie wymieraniu populacji tego zwierzęcia na terenie Jaworzna. Chomik europejski to gatunek zagrożony.
Dotacja w wysokości prawie 194 tys. zł dla Jaworzna przeznaczona jest na realizację zadania „Ochrona chomika europejskiego w Jaworznie – wzmocnienie bioróżnorodności miasta Jaworzna – etap II”. Decyzję w tej sprawie podjął zarząd WFOŚiGW w Katowicach.

Fundusz zwraca uwagę, że chomik europejski to gatunek zagrożony wyginięciem i jest objęty krajowymi i międzynarodowymi aktami prawnymi, uznającymi ten gatunek za ściśle chroniony, wymagający ochrony czynnej oraz zakazującymi pogarszania stanu lub niszczenia terenów rozrodu lub odpoczynku.

W latach 2007-2009 na polach Jaworzna-Jeziorek zagęszczenia nor chomika europejskiego kształtowały się na niskim i średnim poziomie, a od 2010 roku obserwuje się ciągły spadek liczebności jego populacji. Niepokojące dane potwierdza monitoring przeprowadzony w 2013 roku przez Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie oraz w 2014 r. przez Zakład Zoologii Systematycznej Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu.

Stan populacji określony został jako zły

W 2015 roku po wykonanych badaniach (w ramach zadania dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Katowicach) stwierdzono, że w rejonach występowania tego gatunku zagęszczenie nor było niskie i bardzo niskie – dając przy tym informacje o złym stanie całej populacji. Badania genetyczne również potwierdziły te wnioski. Na podstawie stworzonego w ramach tych badań modelu, wskazano, że jaworznicka populacja chomika europejskiego wyginie w ciągu 11-28 lat (maksymalnie 40 lat).

WFOŚiGW zwraca uwagę na fakt, że populacja chomików europejskich z Jaworzna jest odizolowana od innych populacji zamieszkujących obszar Górnego Śląska. Dlatego konieczne jest zasilenie osobnikami z innego rejonu np. ze wsi Przybyszów lub z silniejszych populacji Pannonii z terenu Czech, np. z okolic Ołomuńca. W 2015 r. w ramach projektu odtworzono część siedlisk łączących poszczególne kompleksy zasiedlane przez chomiki, które powinny być w dalszym ciągu utrzymywane (min. 2,3 ha).

W ramach zadania dodatkowo będą chronione rzadkie i zagrożone gatunki roślin oraz zwierząt ekosystemów polnych.

- Podejmowane działania zaktywizują społeczność lokalną do działań na rzecz ochrony przyrody. Realizacja projektu umożliwi odtworzenie i poprawę siedlisk chomika w rejonie Jaworzna i uzyskanie informacji o zmienności genetycznej tego gatunku – tłumaczy WFOŚiGW w Katowicach.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.