PARTNER PORTALU
  • BGK

Coraz głośniej w kujawsko-pomorskich miastach

  • AW    22 czerwca 2012 - 17:40
Coraz głośniej w kujawsko-pomorskich miastach

Duże stężenie dwutlenku węgla ale niski poziom dwutlenku siarki w powietrzu, 1/3 wód odpowiadającego II klasie czystości, wysoki poziomu hałasu w miastach - to dane charakteryzujące stan środowiska w województwie kujawsko-pomorskim.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy przygotował raport dotyczący stanu środowiska w województwie w ubiegłym roku (skrót dokumentu publikujemy poniżej w dziale Multimedia).

Jak wynika z badań powietrza atmosferycznego dokonanych za 2011 rok ze względu na ochronę zdrowia ludzi, województwo znalazło się w niekorzystnej klasie C. O takiej ocenie zadecydowało przede wszystkim zanieczyszczenie pyłem zawieszonym PM10 i benzo(α)pirenem.

Pod względem zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego dwutlenkiem siarki na terenie województwa utrzymuje się osiągnięty w ostatnich latach jego niski poziom. Nigdzie nie został przekroczony żaden z poziomów dopuszczalnych oraz poziomy określone ze względu na ochronę roślin. W najbardziej zanieczyszczonych punktach pomiarowych widoczny jest wpływ niskiej emisji - czytamy w raporcie.

Jeśli chodzi o ocenę wód w 2011 r. to analiza WFOŚiGW wykazała, że 1/3 badanych punktów spełniała wymogi dobrego stanu (potencjału) ekologicznego odpowiadającego II klasie czystości.

Najczystszymi wodami charakteryzowała się Brda wraz z dopływami: Bielską i Raciąską Strugą oraz Szumionką. W rejonie Borów Tucholskich wysoką jakość wód reprezentował także Wielki Kanał Brdy. Do rzek czystych zaliczyć należy także Drwęcę oraz jej niektóre dopływy: Brodniczankę, Strugę Wąbrzeską oraz Kowalewską. Wody niskiej jakości stwierdzono przede wszystkim w Noteci.

Ocena jakości monitorowanych w 2011 r. jezior wykazała, że z 21 badanych zbiorników, 7 spełniało wymogi Ramowej Dyrektywy Wodnej. Były to jeziora: Dębno, Goreńskie, Mieliwo, Oborskie, Okonińskie, Stelchno, Wądzyńskie oraz Więcborskie.

Najsłabszy – zły stan ekologiczny wód określono w jeziorach: Czystym, Lutowskim, Mielno, Stobno, Szydłowskim, Świętym oraz Tonowskim. Wskaźnikiem decydującym o klasyfikacji był parametr biologiczny – ilość chlorofilu „a”. Wartości wskaźników fizykochemicznych nie powodowały obniżenia stanu ekologicznego wód.

Fundusz przeprowadził także monitoring hałasu komunikacyjnego- drogowego w Grudziądzu, Szubinie, Gniewkowie, Brodnicy, Rypinie i Brześciu Kujawskim.

Kontynuowano także całoroczny monitoring na Placu Poznańskim w Bydgoszczy oraz przeprowadzono pomiary interwencyjne w Toruniu.

Na podstawie prowadzonych badań, można stwierdzić, że nadal obserwuje się przyrost odcinków ulic, na których rejestrowany jest wysoki poziom dźwięku od komunikacji drogowej i zmniejszanie się odcinków ulic o niższym poziomie hałasu. Nawet w małych miastach coraz częściej nie rejestruje się ulic o dostatecznym komforcie akustycznym.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


MultimediaREKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.