PARTNER PORTALU
  • BGK

Dąbrowa dostosowuje się do redukcji CO2

  • AW    6 listopada 2012 - 15:10
Dąbrowa dostosowuje się do redukcji CO2

Dąbrowa Górnicza jest kolejną gminą w województwie śląskim, która skorzystała z dofinansowania z WFOŚiGW na opracowanie lokalnego programu efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.
Na ten cel gmina otrzymała dotację w wysokości ponad 52 tys. zł. Środki te pozwolą na aktualizację założeń do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe wraz z konkretnym planem działań na rzecz pozyskania tańszej dla mieszkańców energii.

Eksperckie opracowanie dotyczyć będzie w szczególności racjonalizowania użytkowania ciepła, energii elektrycznej, koordynację rozwoju lokalnej gospodarki energetycznej z rozwojem społecznym i gospodarczym gminy a także współpracę ze wszystkimi podmiotami lokalnego rynku w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz. Zaplanowano też otwarcie lokalnego rynku na konkurencję w przypadku możliwości uzyskania paliwa alternatywnego do produkcji energii w procesie czystych technologii.

Dzięki temu programowi Dąbrowa Górnicza przyłączy się do gmin realizujących przyjęty przez Unię Europejską pakiet o ograniczeniu emisji dwutlenku węgla o 20 procent do 2020 roku.

Zracjonalizowane i dostosowane do lokalnych potrzeb zostanie użytkowanie ciepła i energii elektrycznej. Dokonana zostanie też kompleksowa ocena możliwości wykorzystania lokalnych nadwyżek energii wytwarzanej w odnawialnych źródłach i wykorzystania paliwa alternatywnego w celu zapewnienia perspektywicznego bezpieczeństwa energetycznego gminy.

Jak podaje katowicki Fundusz, zrealizowane na podstawie tego planu inwestycje energooszczędne, pozwolą mieszkańcom gminy na zmniejszenie opłat za energię i jej racjonalne wykorzystanie.

dwa lata temu WFOŚGW w Katowicach, jako jedyny w kraju, stworzył program dofinansowujący dotacją do 80 procent koszty opracowania takich realnych strategii służących energooszczędności po to, by – dzięki pozyskaniu preferencyjnych pożyczek -móc je zrealizować.

Okazuje się bowiem, że w Polsce, mimo ustawowego nakazu, niewiele gmin posiada plany zaopatrzenia i oszczędzania energii dostosowane do lokalnych uwarunkowań.

Jako pierwsza w woj. ślaskim z możliwości wykorzystania środków Funduszu dla stworzenia realnego programu bezpieczeństwa energetycznego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł skorzystały Pietrowice Wielkie. Trwają już prace nad pozyskaniem tańszej energii dzięki koncepcjom inwestycji opartym na wykorzystaniu m.in. biomasy, małych wiatraków oraz wprowadzeniu pełnej termomodernizacji budynków z wykorzystaniem pomp ciepła i energii słonecznej. Zainteresowanie takimi rozwiązaniami są także inne samorządy w województwie śląskim.

  Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (1)

  • ciekawy, 2012-11-07 11:58:55

    ciekawe i to wszystko za jedyne 50 tys zł ?