PARTNER PORTALU
  • BGK

Dla bezpieczeństwa południowo-zachodniej Polski

  • AW    19 września 2012 - 09:51
Dla bezpieczeństwa południowo-zachodniej Polski

Wrocławski Węzeł Wodny, modernizacja zbiornika wodnego Nysa i budowa stopnia wodnego to trzy inwestycje przeciwpowodziowe mające na celu zabezpieczenie przeciwpowodziowe mieszkańców południowo-zachodniej Polski.
17 września wiceminister środowiska Aneta Wilmańska zapoznała się ze stanem modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego (WWW). Wartość całej inwestycji, będącej częścią Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry, to kwota prawie 1,4 mld zł.

WWW to hydrauliczny system koryt rzeki Odry wraz z budowlami wodnymi w obrębie Wrocławia służący między innymi przepuszczaniu wód powodziowych rzeki Odry.

Jak przypomina resort środowiska, powódź 1997 roku zweryfikowała założenia obecnej konstrukcji systemu, ówczesna fala kulminacyjna o połowę przekroczyła bezpieczną wartość.

Modernizacja Węzła Wodnego prowadzona jest przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Zadania inwestycyjne są współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (Priorytet III - Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, Działanie 3.1 - Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego).

- Doświadczenie tego regionu boleśnie nas uczy, że nie można zaniedbywać ochrony przeciwpowodziowej. Inwestycje wymagają ogromnych nakładów finansowych, dlatego musimy efektywnie i skutecznie wykorzystać pomoc oferowaną przez programy unijne - powiedziała minister Wilmańska. Stale monitorujemy postęp prac i szukamy takich rozwiązań, które pozwolą sfinansować skuteczny system ochrony dla Dolnego Śląska i Opolszczyzny.

18 września wiceminister Wilmańska odwiedzi budowę stopnia wodnego Lewin Brzeski i modernizację zbiornika wodnego Nysa. Realizacja tej inwestycji zapewni ochronę przeciwpowodziową ok. 4500 mieszkańcom w rejonie Lewina Brzeskiego oraz zabezpieczy przed powodzią ok. 1600 ha.

Projekt jest również współfinansowany przy wykorzystaniu środków unijnych z priorytetu III POIiŚ. Budowa stopnia wodnego Lewin Brzeski realizowana jest przez opolskie służby RZGW Wrocław.

Inwestycja obejmuje budowę jazu klapowego oraz udrożnienie koryta rzeki i modernizację obwałowań. Dodatkowo stopień „Lewin Brzeski" wyposażony będzie m.in. w automatyczny sposób sterowania poszczególnymi urządzeniami jazowymi oraz w system zdalnego przekazu stanu wód dla celów ostrzegania powodziowego, co wraz z dotychczas oddanymi do użytku odrzańskimi obiektami hydrotechnicznymi powiększy mapę obszarów monitorowanych w czasie powodzi.

Ostatnim obiektem odwiedzanym przez minister będzie modernizowany zbiornik wodny Nysa. Modernizacja zbiornika jest realizowana w dwóch etapach. Podpisana 18 lipca umowa na realizację I etapu obejmuje udrożnienie Nysy Kłodzkiej poniżej zbiornika, między innymi modernizację trzech jazów, które zagrażają swobodnemu przepuszczeniu wód powodziowych, poszerzenie koryta rzeki oraz budowę obwałowania na lewym brzegu poniżej zapory.

Czytaj też:Umowa dla zbiornika Nysa podpisana

W efekcie zwiększy się przepustowość rzeki poniżej zbiornika z 600 m³/s do 1400 m³/s. Zakończenie prac da gwarancje, że nie powtórzy się sytuacja z 1997 roku, kiedy to zbyt mała przepustowość rzeki spowodowała spiętrzenie wody i doszło do zalania Nysy. Koszt tej części modernizacji to 187 370 000 zł (w tym środki PO IŚ 114 300 000 zł).

Na realizację II etapu modernizacji, która obejmie remont budowli zrzutowej zbiornika, kończy się przetarg. Cała inwestycja ma ogromne znaczenie dla Opolszczyzny i Dolnego Śląska. Zrealizowana modernizacja zwiększy bezpieczeństwo powodziowe nie tylko bezpośrednio graniczącej ze zbiornikiem Nysy, ale też innych miast doliny Odry, zwłaszcza Lewina Brzeskiego, Brzegu Opolskiego, Oławy i Wrocławia.

Łączna wartość zaplanowanych w ramach modernizacji stopnia wodnego Nysa inwestycji to prawie 467 milionów złotych (466 940 000 PLN w tym dofinansowanie ze środków POIŚ 284 440 000 PLN), a ich ostateczne zakończenie przewidziano do końca 2015 roku.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.