PARTNER PORTALU
  • BGK

Dofinansowanie na niskoemisyjne autobusy

  • AT    19 lutego 2013 - 19:28
Dofinansowanie na niskoemisyjne autobusy

NFOŚiGW ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie na zakup niskoemisyjnych środków transportu miejskiego. Dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych.
Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji ze środków NFOŚiGW, w tym ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym (GIS) w konkursie wynosi 80 mln zł. Minimalny koszt całkowity przedsięwzięcia nie może być mniejszy niż 8 mln zł.

Beneficjentami programu mogą być gminy miejskie, spółki komunalne, które działają w celu wykonania zadań gmin miejskich związanych z lokalnym transportem miejskim oraz inne podmioty świadczące usługi w zakresie lokalnego transportu miejskiego na podstawie umowy zawartej z gminą miejską.

Czytaj też: Miasta stawiają na elektryczne autobusy, busy i ciężarówki

Dofinansowanie będzie przyznawane na zakup nowych autobusów hybrydowych zasilanych gazem CNG oraz na szkolenia kierowców pojazdów transportu miejskiego z obsługi niskoemisyjnego taboru. Wspierane będą również projekty polegające na modernizacji lub budowie stacji tankowania pojazdów transportu zbiorowego w zakresie dostosowania do autobusów hybrydowych zasilanych gazem CNG, modernizacji lub budowie tras rowerowych, modernizacji lub budowie bus pasów, modernizacji lub budowie parkingów „Parkuj i Jedź", wdrażaniu systemów zarządzania transportem miejskim wdrożeniu systemu roweru miejskiego.

Wnioski wstępne można składać od 1 marca do 2 kwietnia 2013 roku, do godz. 15:30.

Przygotowane wnioski należy składać bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa

z dopiskiem „GIS - GAZELA niskoemisyjny transport miejski - Konkurs I"

Dla wniosków przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu wniosku uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz na stronie Ministerstwa Środowiska.

Wnioski składane są w dwóch etapach. W pierwszym etapie składany jest wniosek wstępny wraz z załącznikami. Wnioski wstępne podlegają ocenie pod kątem spełnienie formalnych kryteriów dostępu. Wnioskodawcy, których wnioski wstępne zostaną ocenione pozytywnie, będą zobowiązani do złożenia pełnego wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w terminie 120 dni kalendarzowych (termin liczony od dnia otrzymania informacji o wyniku oceny wniosku wstępnego).

Szczegółowe informacje dotyczące warsztatów:  http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,409,warsztaty-dla-wnioskodawcow-programu-gazela.html

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (1)

  • pomocniczość, 2013-02-20 16:46:51

    "Mafia!", "Wynocha!" - krzyczeli demonstranci zgromadzeni we wtorek w centrum Sofii i innych dużych miast. Iskrą, która wywołała gwałtowne protesty, jakie od dwóch tygodni przetaczają się przez kraj, były wyjątkowo duże rachunki za prąd, jakie Bułgarzy dostali w grudniu. Ceny ene...rgii wzrosły o kilkanaście procent już latem ubiegłego roku, jednak dopiero w zimie Bułgarzy boleśnie odczuli efekty podwyżki. --- Dzisiaj to jest w środę 20 lutego Premier Bojko Borysow podał rząd do dymisji… --- Bułgaria jest najbiedniejszym krajem Unii Europejskiej, a jej mieszkańcy mają powyżej uszu bezrobocia, niskich zarobków, wysokiej przestępczości i legendarnej już korupcji. --- Dwie osoby podpaliły się w ramach protestu. 30-latek z Ruse zmarł na miejscu, ciężko poparzony 36-latek z Warny trafił do szpitala. Protestowano w sumie w kilkudziesięciu miastach, gdzie demonstrujący blokowali ulice, niszczyli portrety premiera i ministrów. --- Przedsiębiorstwa dystrybucji energii elektrycznej w Bułgarii zostały sprywatyzowane w 2004 r. Większościowe udziały w zakładach w zachodniej części kraju, w tym w Sofii, nabyła CEZ, w Płowdiwie i południowej Bułgarii - austriacka EWN. Zakłady w regionie Warny i w północno-wschodniej części Bułgarii kupiła niemiecka E.ON, która w minionym roku odsprzedała je czeskiej spółce Energo-Pro. Rząd Borysowa wystawił na sprzedaż na giełdzie mniejszościowe udziały należące do skarbu państwa.  rozwiń