PARTNER PORTALU
  • BGK

Dorzecze Odry nadal groźne

  • pt    25 listopada 2013 - 11:15
Dorzecze Odry nadal groźne

Według oceny NIK od czasu powodzi w 1997 r., nie nastąpiła poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dorzecza Odry.
Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła działania jednostek wdrożeniowych w zakresie realizacji „Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry” z uwagi na nierozpoczęcie w 2012 r. zasadniczych prac budowlanych dla dwóch kluczowych zadań.

Te kluczowe zadania to budowa Zbiornika Racibórz (przewidywane oddania w 2011 r.) oraz Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego (pierwotny termin 2008 r.). Opóźnienia w prowadzeniu obu zadań nie zmieniły się w stosunku do 2011 r. i nadal wynoszą 3 lata. Równocześnie niskie było, bo na poziomie 12,3%, zaawansowanie finansowe realizacji projektu. W konsekwencji nie nastąpiła, od czasu powodzi w 1997 r., poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dorzecza Odry.

Jak ocenia NIK zwłoka w realizacji zadań skutkować będzie wzrostem kosztów wykonania całego projektu. NIK po raz kolejny wykazała rozbieżność pomiędzy wielkością środków niezbędnych na realizację projektu według umowy pożyczki z Banku Światowego, która wynosi 505 mln euro, a kosztami, oszacowanym przez BKP na poziomem 826 mln euro.

Jak podkreśla NIK  nie określanie źródeł finansowania luki finansowej może spowodować kolejne opóźnienia w realizacji projektu.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie za to ocenia sposób wydatkowania w 2012 r. środków finansowych w ogólnej kwocie 200,6 mln zł na realizację „Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry”.

Wydatki poniesione zostały zgodnie z celami i zasadami realizacji, wynikającymi z wymagań przewidzianych procedurami Banku Światowego. Kwoty wydatkowanych środków finansowych były zgodne z danymi ewidencji księgowej jednostek wdrożeniowych i były rzetelnie ujmowane w księgach rachunkowych.

Jak ocenia NIK poprawnie też sporządzano sprawozdanie finansowe projektu za 2012 r. Stwierdzone nieprawidłowości w zakresie wydatkowania środków finansowych mieściły się w założonej tolerancji błędu i nie spowodowały obniżenia powyższej oceny.

W ślad za tym Najwyższa Izba Kontroli, po przebadaniu rocznego sprawozdania finansowego Projektu za 2012 r., wydała dla Banku Światowego opinię bez zastrzeżeń w zakresie sporządzenia przedmiotowego sprawozdania.

Szczegóły raportu NIK w multimediach

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


MultimediaREKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.