PARTNER PORTALU
  • BGK

Dyrekcja Ochrony Środowiska ma powstać w miejsce GDOŚ i RDOŚ

  • MN    28 sierpnia 2017 - 12:48
Dyrekcja Ochrony Środowiska ma powstać w miejsce GDOŚ i RDOŚ
Pracą regionalnych dyrekcji kieruje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, powoływany przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. (fot. poznan.rdos.gov.pl)

Na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pojawił się projekt nowelizacji ustawy, który zakłada powołanie nowej instytucji – Dyrekcji Ochrony Środowiska.
• Zdaniem resortu środowiska, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska i regionalne dyrekcje ochrony środowiska, dublują się ze sobą.

• Dlatego jest pomysł, aby powołać nową instytucję, czyli Dyrekcję Ochrony Środowiska, nad którą nadzór będzie sprawował minister środowiska.

• Wzorem GDDKiA, Dyrekcja Ochrony Środowiska miałaby mieć swoją centralę i oddziały w województwach.

Ministerstwo Środowiska opracowało projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody, a także ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

W uzasadnieniu projektu wskazano, że w obowiązującym stanie prawnym Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (GDOŚ) wykonuje swoje zadania przy pomocy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (Generalna Dyrekcja). Z kolei regionalni dyrektorzy ochrony środowiska (RDOŚ) wykonują swoje zadania przy pomocy regionalnych dyrekcji ochrony środowiska (regionalne dyrekcje). Wszystkie one są państwowymi jednostkami budżetowymi.

Czytaj też: Powstanie baza wiedzy o zmianach klimatu

Oznacza to, że w obowiązującym systemie prawnym funkcjonuje 17 państwowych jednostek budżetowych - Generalna Dyrekcja i 16 regionalnych dyrekcji. Zdaniem Ministerstwa Środowiska, takie rozwiązanie nie tylko prowadzi do dublowania się procesów pomocniczych (np. z zakresu obsługi finansowej i kadrowej, zarządzania majątkiem, remontów i inwestycji, zamówień publicznych), lecz także wymusza zatrudnienie w każdej z tych jednostek budżetowych osób zajmujących się sprawami finansowymi, kadrowymi i administracyjnymi. Przy dostępnych środkach zmniejsza to z kolei liczbę pracowników, którzy byliby odpowiedzialni za ustawowe zadania GDOŚ i RDOŚ w ochronie środowiska i przyrody.

Co proponuje ministerstwo?

Projekt zakłada uproszczenie struktury organizacyjnej urzędów obsługujących GDOŚ i RDOŚ poprzez utworzenie państwowej jednostki organizacyjnej wyspecjalizowanej w zakresie ochrony środowiska i ochrony przyrody - Dyrekcji Ochrony Środowiska (DOŚ).

Proponuje się, aby w skład DOŚ wchodziła centrala (jako urząd obsługujący GDOŚ) i oddziały regionalne (jako urzędy obsługujące RDOŚ). Organizację DOŚ oraz jej statut określać będzie minister środowiska.

W projekcie zwrócono uwagę, że nie jest to rozwiązanie nowe w polskim systemie prawnym. Jako przykład wskazano Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, w skład której także wchodzą oddziały w województwach.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.