PARTNER PORTALU
 • BGK

Ekopark – nowe podejście do recyklingu

 • GK    18 kwietnia 2012 - 07:35
Ekopark – nowe podejście do recyklingu

Czy model działającej na jednym terenie sieci przedsiębiorstw, które gospodarują odpadami i nadwyżką energii w porozumieniu z miastem, zainteresuje samorządy?
Koncepcję ekoparków przemysłowych, będących sposobem na rozwiązywanie problemów środowiskowych spowodowanych rozwojem przemysłu i konsumpcji, poseł John Abraham Godson zaprezentował  w interpelacji do ministra środowiska, pytając go jednocześnie  o możliwości tworzenia ekoparków przemysłowych w Polsce.

Jak wyjaśnił, ekopark recyklingu to wynik symbiozy przemysłowej, będącej jednym z aspektów ekologii przemysłowej. Oznacza współdziałanie na jednym terenie szeregu przedsiębiorstw, które pracując w sieci, mogą zagospodarować odpady oraz nadwyżki energii, współpracując z miastem. Najbardziej znany przykład takiej udanej symbiozy to miasto Kalundborg w Danii.

Odpowiadając na interpelację posła, wiceminister Beata Jaczewska oświadczyła, że obecnie polskie prawo nie przewiduje tworzenia ekoparków przemysłowych w podobnej formie, jak ma to miejsce w Danii, ani nie jest przewidziane tworzenie ram prawnych dla takich systemów.

– Nie oznacza to jednak, że samorządy nie mogą tworzyć tego typu struktur na swoim poziomie. Tym bardziej, że takie ekoparki są tworzone w Danii na szczeblu lokalnym – wyjaśniła wiceminister.

Przypomniała jednocześnie, że zapobieganie wytwarzaniu odpadów realizowane jest w polskim systemie prawnym na podstawie ustaw tzw. produktowych, które nakładają na przedsiębiorców wprowadzających na rynek określone produkty obowiązek zapewnienia zbierania oraz odzysku i recyklingu odpadów powstałych z wytwarzanych przez nich produktów.

<!-- pagebreak //-->

Przepisy te zawarte są w ustawach: o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz w ustawie o bateriach i akumulatorach.


Regulacje te tworzą ramy systemu zagospodarowania odpadów, który finansowany jest w dużej części przez przedsiębiorców. Według wiceminister środowiska Beaty Jaczewskiej skutecznie wpływają na poprawę stanu środowiska. Jednocześnie wiceminister poinformowała, że w przygotowywanym przez Ministerstwo Środowiska wspólnie z Ministerstwem Gospodarki projekcie strategii „Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko”, wskazane zostało działanie „Wdrożenie i wspieranie niskoodpadowych technologii produkcji oraz efektywnych ekonomicznie i ekologicznie technologii odzysku i unieszkodliwiania, w tym termicznego przekształcania odpadów”.

Zapisy tego dokumentu odnoszą się do prognozowanego dla Polski stopniowego przechodzenia z zagospodarowania odpadów poprzez składowanie, na sposoby bardziej przyjazne środowisku, tj. ponowne użycie, recykling oraz odzysk energii. W dokumencie zaznaczone zostało, że dla nowoczesnej gospodarki odpadami będzie miało znaczenie zmniejszanie ilości wytwarzanych odpadów poprzez wdrażanie nowoczesnych technologii oraz zwiększanie innowacyjności polskiego przemysłu i efektywności produkcji.

Jak wytłumaczyła wiceminister, chodzi m.in. o wprowadzenie norm prawnych oraz prowadzenie działań promocyjnych sprzyjających ekoefektywności w procesie produkcji, budowę instalacji służących do recyklingu i odzysku energii oraz unieszkodliwiania odpadów oraz zwiększenie energetycznego wykorzystania biogazu ze składowisk odpadów komunalnych.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (5)

 • sufka, 2012-04-19 01:08:34

  Nie tylko w Danii, w wielu krajach. Nawet Chińczycy mają wspaniałe przykłady wdrażania zasad ekologii przemysłowej. Poseł Godson pokazuje, że jest w awangardzie...
 • Kamil, 2012-04-18 18:39:28

   Nad dobrym pomysłem trzeba trochę podebatować, tylko z kim?
 • Anna, 2012-04-18 13:59:23

  Właśnie, po powinno. Skoro w Danii potrafią, to czemu by nie spróbować u nas. Byłoby czyściej.