PARTNER PORTALU
  • BGK

EKOtony dla Zalewu Sulejowskiego

  • Technologia Wody (Dariusz Bogacz)    31 lipca 2012 - 14:25
EKOtony dla Zalewu Sulejowskiego

Praktyka prowadzona w zakresie ochrony środowiska, a w szczególności ochrony wód i ograniczenia zanieczyszczeń w Polsce dowodzi, że główne działania były skierowane dotychczas na redukcję zanieczyszczeń punktowych np.: ograniczenie bezpośrednich zrzutów ścieków do wód czy też modernizację oczyszczalni ścieków.
Naturalnie tego typu działania są niezwykle istotne, a ich podważanie nie znajduje uzasadnienia. Jednak liczne analizy, monitoring i badania dowodzą, że wysiłki prowadzone na tej płaszczyźnie, nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Powodem takiego stanu rzeczy jest niewystarczająca kontrola zanieczyszczeń rozproszonych, obszarowych.

Szkodliwe są substancje biogenne przyspieszające procesy przeżyźnienia, czyli eutrofi zacji. ich migracja odbywa się zarówno za pośrednictwem wód podziemnych, jak i powierzchniowych. Źródłem związków biogennych są m.in.: nawozy, nieskanalizowane ścieki wiejskie, odprowadzanie zanieczyszczeń do gruntów i rowów melioracyjnych, a także opady i rozkład materii organicznej.

Ograniczenie zanieczyszczeń obszarowych szczególnie podkreśla Komisja Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku (znana jako Komisja Helsińska lub HELCOM).

Według danych Komisji, zanieczyszczenia obszarowe stanowią ponad 60% ładunku azotu i fosforu odpływającego z terenu Polski do Morza Bałtyckiego.

Czytaj też: Zbagatelizowanie zagrożenia wody do spożycia może nieść za sobą trudne do oszacowania konsekwencje 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.