PARTNER PORTALU
  • BGK

Gmina przypomina o dotacjach na przydomowe oczyszczalnie

  • AW    27 kwietnia 2012 - 08:46
Gmina przypomina o dotacjach na przydomowe oczyszczalnie

Mieszkańcy 3 z 4 uprawnionych miejscowości w gminie Świdnica (Modliszowa, Pankowa i Wieruszowa) złożyli pierwsze wnioski o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. W tegorocznym budżecie gminy Świdnica na ten cel zarezerwowanych zostało 350 tys. zł.
Jak wylicza urząd Gminy w Świdnicy, zakładając maksymalny poziom dofinansowania w przypadku 32 złożonych wniosków (w pierwszym terminie zakwalifikowanych do otrzymania dotacji w wysokości do 80% kosztów poniesionych na realizację inwestycji zostało 32 wniosków spośród 37 złożonych) do wykorzystania pozostanie ok. 222 tys. zł.

Zgodnie z założeniami dotacja może być udzielona jeżeli,  przydomowa oczyszczalnia ścieków będzie budowana na obszarze, na którym nie przewiduje się, zgodnie z aktualnymi dokumentami planistycznymi lub programowymi Gminy, budowy zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej, bądź też w przypadkach, w których podłączenie do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej jest z przyczyn technicznych niemożliwe bądź ekonomicznie nieuzasadnione.

Czytaj też: Alternatywa dla skazanych na szamba

Dotacja świdnicka dla jednego przedsięwzięcia może być udzielana do wysokości:

1. dla oczyszczalni wybudowanej na potrzeby jednej nieruchomości - 80% kosztów, nie więcej jednak niż 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych),
2. dla oczyszczalni wybudowanej na potrzeby dwóch lub trzech sąsiadujących ze sobą nieruchomości, stanowiących własność różnych osób - 80% kosztów, nie więcej jednak niż 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych),
3. dla oczyszczalni wybudowanej na potrzeby nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym stanowiącym współwłasność różnych osób - 80% kosztów, nie więcej jednak niż 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) pod warunkiem podłączenia wszystkich lokali do przydomowej oczyszczalni ścieków.

Urząd przypomina, że dofinansowaniu nie podlegają: koszty sporządzonej dokumentacji geodezyjnej, projektowej i odbiorczej oraz koszty robocizny, wykonanej we własnym zakresie przez wnioskodawcę. Z dofinansowania są wyłączeni właściciele nieruchomości, którzy otrzymali dofinansowanie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.
Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.