PARTNER PORTALU
  • BGK

Gminy przejmą odpady komunalne

  • PAP    19 października 2010 - 17:27
Gminy przejmą odpady komunalne

Gminy będą mogły przejąć obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi - poinformowało CIR po posiedzeniu Rady Ministrów.
Rząd przyjął we wtorek założenia do nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
Obecnie właściciele nieruchomości sami podpisują z firmami umowę na odbieranie odpadów z ich posesji. Zgodnie z nowymi założeniami, przejęcie przez gminy własności odpadów nie będzie jednak obligatoryjne - wybór modelu gospodarki odpadami należy do gminy.

Zgodnie z założeniami przyjętymi we wtorek przez rząd, gmina która przejmie własność nad odpadami, będzie pobierała od właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami. Uwzględni ona koszty odbioru, transportu, zbierania, odzysku i recyklingu odpadów. Gminy w przetargu będą wyłaniać firmy, które odbiorą odpady od właścicieli. Samorządy gmin stworzą regiony gospodarki odpadami komunalnymi i będą zobowiązane do budowy i utrzymania instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

W przypadku gmin, które nie przejmą od właścicieli nieruchomości obowiązku gospodarowania odpadami komunalnymi, będą obowiązywały dotychczasowe zasady dotyczące odbioru odpadów od właścicieli. Gmina w tym przypadku będzie wymagała od przedsiębiorców rozliczeń poziomu odzysku i recyklingu odpadów oraz redukcji masy odpadów ulegających biodegradacji.

Gminy, przedsiębiorcy odbierający odpady i marszałkowie województw będą składali sprawozdania z wykonywania swoich obowiązków.

W ocenie rządu, wprowadzenie nowych przepisów umożliwi uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz zapewni ich selektywne zbieranie u źródła. Zmniejszy się ilość odpadów komunalnych, w tym ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska. Zwiększy się liczba nowoczesnych instalacji do odzysku, w tym recyklingu oraz unieszkodliwiania odpadów. Nowe regulacje pozwolą również całkowicie wyeliminować nielegalne składowiska odpadów (np. wyrzucanie śmieci do lasów) - zakłada rząd.

Zmiany mają dostosować polskie prawo do norm unijnych - nakładających na kraje członkowskie konieczność osiągnięcia określonych poziomów odzysku i recyklingu odpadów komunalnych oraz redukcji odpadów komunalnych ulegających biodegradacji i kierowanych na składowiska.

Na środę minister środowiska zwołał konferencję prasową, podczas której omówi szczegółowo wtorkową decyzję rządu i przygotowany w resorcie projekt założeń do ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

Czytaj też:

Ministerstwo zmieni gospodarkę odpadami 

Kary przesuniemy na samorządy  

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.