PARTNER PORTALU
  • BGK

Hajnówka bardziej ekologiczna

  • JL    5 października 2015 - 10:04
Hajnówka bardziej ekologiczna
Zakład przetwarzania odpadów w Hajnówce będzie jednym z najnowocześniejszych w regionie. Fot. Mat. prasowe

Na przylegającej do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Hajnówce dwuhektarowej działce powstaje nowoczesny zakładów przetwarzania odpadów.
Projekt rozbudowy obejmuje m.in. budowę kwatery składowiska, zakup urządzeń do przetwarzania odpadów oraz budowę instalacji do stabilizacji tlenowej – w systemie zamkniętym i na placu.

W Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Hajnówce działa już nowo wybudowana kompostownia odpadów oddana do użytku pod koniec maja br. Zagospodarowywane są odpady, dzięki czemu mniej ich trafi na składowisko. To efekt realizowanego przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Hajnówka projektu rozbudowy zakładu, który w 85 proc. (koszty kwalifikowane) został dofinansowany z funduszy unijnych.

Oprócz kompostowni wybudowano i przekazano do eksploatacji m.in. nową kwaterę do składowania odpadów oraz instalację do przetwarzania odpadów zielonych, co ma na celu dostosowanie zakładu do pełnienia funkcji regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK). Obecnie PUK jest w trakcie rozbudowy linii technologicznej do produkcji paliw alternatywnych.

Nowo wybudowany zakład będzie przetwarzał rocznie ponad 30 tys. ton odpadów komunalnych wytworzonych przez blisko 151 tys. mieszkańców 26 gmin położonych w powiatach: bielskim, hajnowskim i siemiatyckim. Pozwoli to na efektywne pod względem zarówno środowiskowym, jak i finansowym przetwarzanie odpadów.

Projekt „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Hajnówce”, realizowany przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Hajnówce, współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko. Wartość projektu wynosi przeszło 23,1 mln zł brutto, z czego unijne dofinansowanie to ponad 14,2 mln zł. Budżet na realizację inwestycji uzupełniają środki własne PUK Hajnówka (ponad 4,6 mln zł, w tym pożyczka z WFOŚiGW w Białymstoku na sumę blisko 3,3 mln zł).

Realizacja inwestycji ma przyczynić się do zmiany sposobu postępowania z odpadami w regionie – odpady, do tej pory deponowane na składowisku, poddawane będą procesom przetwarzania i unieszkodliwiania innymi metodami niż składowanie, a tym samym do likwidacji zagrożeń wynikających ze składowania odpadów.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Hajnówce działa od 1994 r. Na przylegającej do PUK działce o powierzchni ok. 2 ha powstanie jeden z najnowocześniejszych zakładów przetwarzania odpadów w regionie.

W miarę poszerzania zakresu inwestycji i pojawiających się możliwości pozyskania dodatkowych środków PUK dwukrotnie aneksował umowę o dofinansowanie. W wyniku rozszerzenia projektu zrealizowana zostanie linia do produkcji paliw alternatywnych oraz dokonany zostanie zakup urządzeń mobilnych.

Rozbudowa zakładu w Hajnówce zakończy się w pod koniec 2015 r.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.