PARTNER PORTALU
  • BGK

Inicjatywy obywatelskie dla środowiska wybrane

  • AW/PAP    26 czerwca 2015 - 20:15
Inicjatywy obywatelskie dla środowiska wybrane
26 czerwca podpisane zostały umowy pomiędzy Funduszem a autorami najwyżej ocenionych wniosków konkursowych (fot.mos.gov.pl)

Pieniądze zostaną przekazane na realizację projektów poświęconych m.in. rewitalizacji zieleni miejskiej, tworzeniu małej infrastruktury turystycznej oraz ochronie cennych przyrodniczo obszarów i gatunków, które wyróżniono w konkursie NFOŚIGW „Inicjatywy obywatelskie dla środowiska”.
Wyniki konkursu przedstawiono w piątek w siedzibie Ministerstwa Środowiska. Wicedyrektor departamentu ochrony przyrody i edukacji ekologicznej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Katarzyna Siwkowska podkreśliła, że konkurs miał na celu aktywizację i wsparcie społeczności lokalnych w ich działaniach na rzecz ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju.

Pieniądze na realizację 478 projektów na terenie ok. 300 gmin

NFOŚiGW przekaże dla wyróżnionych w konkursie łącznie 11,6 mln zł - pieniądze te umożliwią realizację 478 projektów na terenie ok. 300 gmin, czyli ok. 10 proc. gmin w całej Polsce.

Listę laureatów konkursu "Inicjatywy obywatelskie dla środowiska” publikujemy w dziale Multimedia.

Najbardziej popularne działania zgłoszone w ramach konkursu to:

- rewitalizacja i zagospodarowanie parków dworskich, miejskich, ogrodów, zieleńców itp.,
- nasadzenia drzew i krzewów (tworzenie bazy pokarmowej dla ptaków i schronienia dla zwierzyny),
-zachowanie starych odmian drzew (sady, banki genów),
- pielęgnacja alej jesionów, platanów itp. (inwentaryzacja, diagnoza dendrologiczna, prace pielęgnacyjne, nasadzenia, wytyczanie ścieżek, oznakowanie, identyfikacja pomników przyrody),
- mała infrastruktura ograniczająca negatywny wpływ ruchu turystycznego na przyrodę (szlaki rowerowe, konne),
- mała architektura (wiaty, stojaki rowerowe, oświetlenie fotowoltaiczne, pomosty, kładki itp.),
- odtworzenie małej retencji (odtworzenie, pogłębienie, odmulenie, porządkowanie zbiorników wodnych, umocnienie brzegów, odkrzaczanie),
- hotele/domki dla owadów zapylających,
- barcie (kłody bartne),
- zachowanie tradycyjnych ras zwierząt hodowlanych (konik polski, krowa czerwona, kura zielononóżka, owca uhruska, wrzosówka).

Siwkowska wyjaśniła, że dotacje NFOŚiGW trafią do środowisk lokalnych za pośrednictwem większych, bardziej doświadczonych organizacji-wnioskodawców, które pomagają lokalnym aktywistom w formalnościach - od pisania aplikacji konkursowych, po rozliczanie i ewaluację projektów.

Wiceprezes Funduszu Dorota Zawadzka-Stępniak zadeklarowała, że Fundusz nie ustanie w podejmowaniu kolejnych działań na rzecz zwiększenia społecznej świadomości ekologicznej, w tym poprzez wspieranie inicjatyw obywatelskich. Zapowiedziała również, iż jeszcze w tym roku rozpisana zostanie kolejna edycja konkursu.

Wnioski z konkursu stały się także kanwą piątkowej debaty o możliwościach rozwiązywania problemów ekologicznych poprzez działania oddolne. Obok Zawadzkiej-Stępniak wziął w niej udział także minister środowiska Maciej Grabowski i reprezentanci organizacji pozarządowych.

Grabowski tłumaczył, że za konkursem stała intencja, by "doświadczenia gmin z budżetami obywatelskimi przenieść do ekologii" oraz stworzyć narzędzie "aktywizujące społeczności lokalne, rozwiązujące konkretne problemy i odpowiadające na potrzeby mieszkańców".Multimedia

×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.