PARTNER PORTALU
 • BGK

Instytut Sobieskiego: Gospodarka odpadami pod znakiem zapytania

 • JL    22 listopada 2016 - 09:32
Instytut Sobieskiego: Gospodarka odpadami pod znakiem zapytania
Prawdopodobnie Polska nie osiągnie docelowych poziomów recyklingu. Fot. Pixabay.com

Analiza stopnia realizacji celów krótkookresowych do 2020 r. systemu gospodarowania odpadami w Polsce wskazuje na prawdopodobieństwo nieosiągnięcia docelowych poziomów recyklingu przez system gospodarowania odpadami komunalnymi – zauważają Tomasz Styś i Robert Foks w raporcie Instytutu Sobieskiego „System gospodarowania odpadami opakowaniowymi w Polsce. Perspektywa zamknięcia obiegu”. I wskazują, co konkretnie, a nawet literalnie zmienić w przepisach, by system zaczął w Polsce działać.
Autorzy raportu proponują przygotowanie i implementację zmian regulacyjnych w zakresie m.in. przywrócenia relacji między faktycznymi kosztami zbierania określonej masy danego rodzaju odpadu opakowaniowego, jego sortowania i przetwarzania oraz wydatkami ponoszonymi przez wprowadzających produkty w opakowaniach do obrotu w związku z realizacją przez nich ustawowych obowiązków (po uwzględnieniu dochodów z ponownego użycia lub sprzedaży surowców wtórnych pochodzących z ich produktów).

Zalecają również wprowadzenie systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta jako rozwiązania instytucjonalnego, które nie jest sprzeczne z obowiązującym prawem UE (bądź już stosowaną przez państwa członkowskie UE praktyką), nie wymaga wejścia pakietu UE o gospodarce o obiegu zamkniętym w życie i które będzie korzystne dla rozwoju gospodarki odpadami opakowaniowymi powstałymi z produktów w opakowaniach w Polsce.

Potrzebne jest też wprowadzenie usprawnień organizacji systemu gospodarowania odpadami pod kątem jego efektywności, przejrzystości i trwałości – co może być jedną z konsekwencji możliwości wprowadzenia systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta.

Jak bardzo poważny jest problem, pokazuje np. ten wykres.

Według autorów raportu, implementacja nowego sposobu organizacji odpowiedzialności producenta (wprowadzającego produkty w opakowaniach) do prawa polskiego oznaczać będzie konieczność dokonania wielu zmian ustawowych.

Chodzi zwłaszcza o ustawę z 14 grudnia 2012 o odpadach, gdzie zmian wymagają przepisy o zasady ponoszenia kosztów gospodarowania odpadami, przekazywania odpadów i ponoszenia odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami, zasady postępowania z odpadami oraz wymagania dotyczące prowadzenia procesów przetwarzania odpadów, zasady prowadzenia ewidencji odpadów, zasady prowadzenia przez wprowadzających produkty sprawozdawczości w zakresie produktów, opakowań oraz gospodarki odpadami, zasady prowadzenia sprawozdawczości przez organizacje odzysku opakowań oraz zasady tworzenia i prowadzenia bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami i zasady przyjmowania i ewidencjonowania odpadów – metali przez punkt zbierania odpadów-metali.

Czytaj też: Czy gospodarka o obiegu zamkniętym może zadziałać? Naukowiec wysłał ankiety do 2479 gmin

Zmiany muszą nastąpić także w ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Zdaniem autorów raportu należy przedstawić ustawowe objaśnienia definicji w zakresie gospodarowania odpadami opakowaniowymi, zmienić zasady prowadzenia gospodarki opakowaniami w zakresie ograniczania ich negatywnego wpływu na środowisko i zdrowie ludzi oraz w zakresie metod postępowania z opakowaniami.

Cały raport w multimediach (kliknij). Styś i Foks wskazują w nim konkretne brzmienie transpozycji dyrektywy ramowej o odpadach, dyrektywy opakowaniowej, dyrektywy składowiskowej, a nawet zmiany w samych unijnych dyrektywach dotyczących gospodarki odpadami. Wnioski i rekomendacje – od strony 70.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


Multimedia

×
KOMENTARZE (8)

 • Zenek, 2016-12-29 10:30:20

  Istotna zmiana i poprawa w dziedzinie gospodarki "odpadami" może nastąpić pod warunkiem, że ZOM-y przestaną ograniczać sie tylko do funkcji transportowych i przejmą na siebie obowiązki technologicznego "przerobu" śmieci, odbieranych ze "źródeł" czyli m.in od mieszkańców.... Do ZOM-ów winna należeć cała linia przebiegu odpadów: od ich "wytwórców" do końcowego zagospodarowania.  rozwiń
 • w.potega@neostrada.pl, 2016-12-15 10:15:32

  Do Polskie recepty. Komunikacja będzie adekwatna do czasów w których żyjemy. To oczywiste.
 • Polskie recepty, 2016-11-23 22:09:43

  Do w.potega@neostrada.pl: przejrzyste rozliczenia zapewni powrót dawno nie widzianych na polskich ulicach furmanów wołających gromko: szmaty, butelki, makulatura... To też powinna zaimplementować Unia... Zniknie fałszowanie dokumentacji z której nic nie wynika...