PARTNER PORTALU
  • BGK

Jak będzie wyglądać miasto przyszłości?

  • biocity.pl    13 listopada 2011 - 06:00

Jak świat poradzi sobie ze wzrostem liczby ludności miast, nie narażając na szwank zasobów naturalnych? Zarówno kraje rozwinięte, jak i rozwijające się dysponują już receptami zrównoważonego rozwoju aby stawić czoła rosnącej urbanizacji.
Każdego tygodnia ludność miejska świata zwiększa się o 1 milion osób, co odpowiada dwóm miastom wielkości Poznania. Przy takim tempie nie dziwi fakt, że w 2008 roku po raz pierwszy w historii połowa ludzkości, tj. 3,3 miliardy osób, zamieszkiwała w miastach. Poniżej galeria zdjęciowa przedstawiająca projekty ekologiczne miast przyszłości firmy architektonicznej: Vincent Callebaut Architectures.

Zjawisko to będzie nadal nasilać się skoro szacuje się, że do 2030 r. na świecie przybędą kolejne dwa miliardy mieszkańców miast, i że stanowić będą oni 60% ogółu ludności świata. Trend ten często idzie w parze z gwałtownymi zmianami struktury społecznej zachodzącymi w wielu krajach, takich jak Chiny, Brazylia czy Meksyk. Wyjątek od tej reguły stanowią Indie, gdzie głęboko zakorzenione tradycje wiejskiego stylu życia powodują, że jak dotąd zmiany urbanizacyjne nie są tam tak znaczące.

Wbrew szeroko rozpowszechnionemu poglądowi, galopujące tempo wzrostu urbanizacji jest obecnie domeną miast o ludności w granicach od 500.000 do 1 miliona osób, a nie bezkresnych megalopolis (o ludności przekraczającej 8 milionów). To w takich miastach nastąpi przyszły wzrost urbanizacji, gdyż przeludnione megalopolis już dziś skupiają jedynie 9% miejskiej ludności świata.

Szacuje się, że tylko w Chinach do 2020 roku powstanie 20 nowych miast, które przyjmą ponad 300 milionów migrantów ze wsi! Nie brak wyzwań na przyszłość, m.in. takich jak problemy zapewnienia mieszkań, zatrudnienia i transportu; ubytek ziemi uprawnej i bioróżnorodności; a także deficyt wody, aby wskazać tylko niektóre. Według Hervé Domenacha, demografa z francuskiego Instytutu Badań nad Rozwojem (IRD), „ani demografia ani ekstremalna gęstość zaludnienia nie stanowią same w sobie problemów. Inteligentne modele planowania rozwoju będą czynnikiem decydującym (...).

Potrzebna będzie silna wola polityczna i efektywne zasoby ludzkie i finansowe, aby doprowadzić do dobrze przemyślanego rozwoju miast." W związku z tym, obojętne jaką formę przybierze globalna urbanizacja - zwartych miast wysokościowców, czy też rozległych jak okiem sięgnąć - planowanie przyszłości miejskiej będzie musiało brać pod uwagę te wyzwania.

Przede wszystkim zmniejszyć uciążliwość

Redukcja uciążliwości (śmieci, hałasu i zanieczyszczenia powietrza), przejście na bardziej energetycznie oszczędne rozwiązania w transporcie i w budownictwie mieszkaniowym, oraz ochrona zasobów takich jak woda, bioróżnorodność i dziedzictwo architektoniczne z uwzględnieniem środowiska naturalnego, harmonii społecznej i zróżnicowania demograficznego - oto wyzwania, które zmuszają nas do zmiany naszych przyzwyczajeń i stylów życia.

Miasto przyszłości będzie minimalizować wszystkie te rodzaje uciążliwości. To ogromne przedsięwzięcie, ale warto włożyć wysiłek w poprawę jakości życia wszystkich mieszkańców. Europejska Agencja Środowiska (EEA), prognozuje wzrost wolumenu odpadów w Unii Europejskiej o 22% do roku 2020. Jest to ilość wystarczająca do pokrycia obszaru wielkości Luksemburga warstwą wysokości 30 cm.

Na szczęście niektóre miasta wzięły już byka za rogi i dzięki odpowiedniemu selektywnemu sortowaniu i edukowaniu społeczeństwa doprowadziły do znaczącego zmniejszenia ilości odpadów przypadającej na jednego mieszkańca. Przykład stanowić tu może francuskie miasto Rennes, które generuje o 100 kilogramów na osobę mniej niż reszta Francji, a jego koszt zagospodarowania odpadów jest o około dziesięć euro niższy niż gdzie indziej. To wielka ulga dla mieszkańców miasta!×
KOMENTARZE (2)

  • puella pulchra, 2011-11-13 23:02:21

    Czy to tylko marzenia albo konkretna wizja przyszłości ? Samotna,bezludna wyspa?
  • Elegancik, 2011-11-13 22:17:48

    miejmy nadzieję, że ta przyszłość będzie taka bajecznie piękna.