PARTNER PORTALU
  • BGK

Jak się ma świadomość ekologiczna w regionach

  • GK    7 października 2012 - 08:48
Jak się ma świadomość ekologiczna w regionach

Najwięcej osób, które nie stosują działań proekologicznych mieszka w woj. kujawsko-pomorskim. Za to mieszkańcy woj. mazowieckiego w najszerszym stopniu segregują odpady oraz oszczędzają energię i wodę.
Takie m.in. wnioski płyną z przeprowadzonego na zlecenie Fundacji Nasza Ziemia „Badania świadomości osobistego wpływu człowieka na środowisko”. W każdym województwie przeprowadzono 64 wywiady – przepytano 16 osób w każdej z wytypowanych grup: dzieci i młodzież (od 5 do 16 lat), edukatorzy (nauczyciele, liderzy aktywności, działacze organizacji pozarządowych, pracownicy bibliotek publicznych i innych), urzędnicy samorządowi oraz przedsiębiorcy i pracownicy firm.

Analiza wykazała m.in., że najbardziej zadowoleni ze stanu środowiska naturalnego w swojej miejscowości są mieszkańcy woj. lubuskiego. Tam odsetek odpowiedzi pozytywnych stanowił aż 90,7 proc. Najmniej zadowoleni okazali się mieszkańcy woj. śląskiego i świętokrzyskiego, dla których odsetek negatywnych odpowiedzi wynosił odpowiednio 39 proc. i 37,5 proc.

Czytaj też: Kto wydaje najwięcej na ochronę środowiska

Województwami, w których w największym stopniu prowadzona jest edukacja ekologiczna są: łódzkie, małopolskie oraz zachodniopomorskie. Aż 48,4 proc. mieszkańców woj. kujawsko-pomorskiego uznała, że w miejscowościach z tego regionu edukacja ekologiczna nie jest prowadzona. Najmniejszą wiedzę w tym temacie wykazują respondenci z Dolnego Śląska – aż 28,1 proc. odpowiedziało, że nie wie czy edukacja ekologiczna jest prowadzona w ich miejscu zamieszkania.

Badania pokazało także, że mieszkańcy woj. mazowieckiego w najszerszym stopniu stosują selektywną zbiórkę odpadów, racjonalnie używają energii, nie marnują wody i chronią przyrodę wokół siebie. W ograniczonym stopniu działania te prowadzone są w woj. zachodniopomorskim. Zdecydowanie najwięcej osób, które nie są zainteresowane zachowaniami proekologicznymi mieszka w woj. kujawsko-pomorskim.

Grupą, która najczęściej nie stosuje działań proekologicznych są dzieci i młodzież. Stanowią one największy odsetek osób niestosujących selektywnej zbiórki odpadów. Za to przedsiębiorcy i pracownicy firm w największym stopniu nie przejmują się ochroną przyrody wokół siebie.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (1)