PARTNER PORTALU
  • BGK

Jak zwalczyć barszcz Sosnowskiego?

  • AT    8 lipca 2015 - 11:57
Jak zwalczyć barszcz Sosnowskiego?

Zwalczanie barszczu jest zadaniem gmin (Barszcz Sosnowskiego, fot.flickr.com/Tomasz Lewicki)

Barszcz Sosnowskiego to roślina, która w kontakcie ze skórą i w obecności światła słonecznego może powodować bolesne oparzenia. Dodatkowo jest bardzo trudna do zwalczania, łatwo się rozprzestrzenia i powoduje degradację środowiska. Co zrobić, żeby ją zlikwidować?
- W Polsce Barszcz Sosnowskiego rośnie w każdym województwie, jego populacja z roku na rok wzrasta. Ponadto roślina ta ma dużą zdolność do regeneracji, jest odporna na wiele środków do zwalczania chwastów i bardzo łatwo się rozmnaża - pojedyncza roślina wytwarza przeciętnie kilkadziesiąt tysięcy nasion, które mają zdolność do kiełkowania przez 5 lat. Wszystko to sprawia, że zwalczanie barszczu jest bardzo trudne i wymaga systematycznych działań realizowanych przez kilka lat - informuje Ministerstwo Środowiska.

Gminy muszą pozbyć się barszczu

Zwalczanie barszczu leży w kompetencjach gmin (zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym) i może być finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w przypadku obszarów chronionych) oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW).

Obecnie Ministerstwo Środowiska z pomocą Narodowego Funduszu prowadzi dwa projekty polegające na inwentaryzacji i badaniu sposobów zwalczania i usuwania barszczu Sosnowskiego. Obejmują one:

* gminy powiatu sanockiego (Program ochrony rodzimej flory powiatu sanockiego przed gatunkami inwazyjnymi oraz ograniczenia ich rozprzestrzeniania się i wnikania w obręb Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Karpaty Wschodnie) – koszt realizacji to 1 219 201 zł, z czego dofinansowanie wynosi 85% kosztów (tj. 1 036 320,85 zł);

* gminy województwa małopolskiego (Środowisko bez barszczu Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi Manden) – koszt realizacji to 3 798 806 zł, z czego dofinansowanie wynosi 85% kosztów (tj. 3 228 985,00 zł).

Likwidacja barszczu w Małopolsce

Walkę z barszczem podjął także WFOŚiGW w Krakowie, który zatwierdził program priorytetowy „Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie województwa małopolskiego”.

Realizacja programu jest zaplanowana na 4 lata (2015-2018), a alokacja środków wynosi łącznie 2 mln zł. Program skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego województwa małopolskiego, które mogą się ubiegać o dotację w wysokości do 90% kosztów kwalifikowanych zadania. Termin składania wniosków w 2015 r. upływa 31 sierpnia, a budżet programu na ten rok wynosi 0,5 mln zł.

Likwidacja barszczu w zachodniopomorskim

WFOŚiGW w Szczecinie realizuje program, który finansuje działania związane z usuwaniem barszczu Sosnowskiego na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Na ten cel przewidziano 300 tys. zł do wykorzystania w 2015 r., z czego wysokość dofinansowania może wynosić maksymalnie do 75% kosztów kwalifikowanych zadania. Program jest przeznaczony dla jednostek samorządu terytorialnego (jst) i jednostek sektora finansów publicznych (jsfp) z województwa zachodniopomorskiego.

Wsparciem finansowym mogą zostać objęte grunty, których właścicielami są jst, państwowe jednostki budżetowe, stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne, osoby prawne, jsfp, kościoły i związki wyznaniowe oraz wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie (z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej). Wnioski są przyjmowane aż do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel na 2015 rok.

Likwidacja barszczu na Pomorzu

Eliminacja obcych gatunków inwazyjnych, m.in. barszczu Sosnowskiego, jest priorytetem również dla WFOŚiGW w Gdańsku.

Fundusz udzielił dotacji w wysokości 55 tys. zł na realizację zadania „Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Kępice - etap I”. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 74 tys. zł. Planowane są kolejne działania, aby całkowicie zwalczyć Barszcz Sosnowskiego w tej gminie.

Likwidacja barszczu w Wielkopolsce

WFOŚiGW w Poznaniu planuje ogłoszenie naboru wniosków na działania związane z likwidacją Barszczu Sosnowskiego w III lub IV kwartale 2015 r. Środki na likwidację występowania tej rośliny będą mogły zostać wykorzystane w 2016 roku.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (2)

  • and, 2015-09-08 14:46:29

    "... bo chodzi o to by gonić króliczka ,ale nie złapać go,ale nie złapać go..."
  • jorlica15, 2015-09-01 17:34:25

    Jeżeli barszcz - roślina ma takie silne właściwości, to chyba byłoby lepiej zająć się ich wykorzystaniem np. do produkcji leków, zamiast histeryzować na temat jej niszczenia.