PARTNER PORTALU
  • BGK

Kolejna pula na utylizację azbestu

  • AW    25 lipca 2012 - 10:34
Kolejna pula na utylizację azbestu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu po raz kolejny udzieli dotacji gminom na usuwanie azbestu. Do rozdzielenia jest 2 mln zł.
Dofinansowaniem mogą być objęte przedsięwzięcia realizowane na obiektach:

-        użyteczności publicznej, których właścicielem jest jednostka samorządu terytorialnego,

-        których właścicielami są osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe,

-        zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych, będących własnością osób fizycznych.

Jak informuje fundusz, wnioski o dofinansowanie wyżej wymienionych przedsięwzięć składają jednostki samorządu terytorialnego, które ponoszą pełną odpowiedzialność za merytoryczną, formalnoprawną i finansową realizację zadania.

 O dofinansowanie mogą ubiegać się także przedsięwzięcia na obiektach, których właścicielami są osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, przeprowadzające modernizację budynków z bezzwrotnych środków dotacyjnych, w ramach której unieszkodliwiany jest azbest (wnioski o dofinansowanie na te przedsięwzięcia podmioty składają bezpośrednio do Wojewódzkiego Funduszu).

Środki przeznaczone na realizację programu wynoszą ponad 2 mln zł. Połowę tej kwoty zagwarantuje ze swoich środków Wojewódzki Funduszu w Toruniu, drugą połowę Narodowy Funduszu w Warszawie.

Z udzielonej dotacji pokryte mogą zostać koszty demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest.

Wnioski należy składać do WFOŚiGW w Toruniu w terminach : do 15 2012 sierpnia oraz do 28 lutego 2013 r.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
  • 10.

    JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC
WIĘCEJ
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.