PARTNER PORTALU
  • BGK

Kolejne przydomowe oczyszczalnie ścieków w gminie Świdnica

  • ZWI    9 maja 2013 - 10:42
Kolejne przydomowe oczyszczalnie ścieków w gminie Świdnica

30 kwietnia upłynął termin składania wniosków o udzielenie dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Świdnica w 2013 roku.
Wpłynęły 62 wnioski, które zostaną rozpatrzone do końca maja br. W tym roku z programu dofinansowania mogą korzystać mieszkańcy sołectw: Panków, Wieruszów, Stachowice i Modliszów.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków to ekologiczna inwestycja, dzięki której zostanie uporządkowana gospodarka wodno - ściekowa, a tym samym poprawi się stan środowiska naturalnego na terenie gminy.

Zabudowa w wielu wsiach jest bardzo rozproszona i z tego powodu budowa tradycyjnej, zbiorczej kanalizacji jest technicznie i ekonomicznie nieuzasadniona. Rozwiązaniem są przydomowe oczyszczalnie ścieków i szczelne szamba.

Instalacja pierwszych przydomowych oczyszczalni ścieków dotowanych z funduszy gminnych rozpoczęła się w 2007 roku. Aby zachęcić mieszkańców do realizacji w/w inwestycji w 2013 roku zwiększono dofinansowanie (maksymalnie do 12 000 zł - 90% kosztów).

- W tym roku zaplanowano również dotację na budowę szczelnych zbiorników bezodpływowych (maksymalnie do 10 000 zł - 70% kosztów), ale tylko tam, gdzie z różnych powodów nie mogą zostać wybudowane przydomowe oczyszczalnie ścieków - wyjaśnia wójt gminy Świdnica - Teresa Mazurek.

Dotacja może być udzielona jeżeli, przydomowa oczyszczalnia ścieków będzie budowana na obszarze, na którym nie przewiduje się, zgodnie z aktualnymi dokumentami planistycznymi lub programowymi gminy, budowy zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej, bądź też w przypadkach, w których podłączenie do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej jest z przyczyn technicznych niemożliwe bądź ekonomicznie nieuzasadnione. Jej przepustowość nie może także przekraczać 7,5 m³ na dobę.

- Cieszy nas duże zainteresowanie mieszkańców budową przydomowych oczyszczalni ścieków, przy wsparciu finansowym z budżetu gminy. To dobry znak na przyszłość. Niewykluczone, że niebawem zdecydujemy się ogłosić nabór wniosków dla mieszkańców kolejnych nieskanalizowanych miejscowości w naszej gminie. Na to jednak potrzebna jest zgoda Rady Gminy Świdnica i co się z tym wiąże, zabezpieczenie w budżecie gminy dodatkowych środków - dodaje wójt gminy.

Budowa kolejnych przydomowych oczyszczalni ścieków to druga cześć dużej inwestycji obejmującej 4 w/w sołectwa. Pierwszy etap, realizowany był w 2012 r. Wtedy wybudowano 23 przydomowe oczyszczalnie. Łącznie na ten cel w 2012 roku wydatkowano 132 600,00 zł z budżetu gminy Świdnica.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.
NAJPOPULARNIEJSZE W PORTALU
NAJNOWSZE WIADOMOŚCIWyszukiwarki

Polecane oferty: