PARTNER PORTALU
  • BGK

Kotlina Kłodzka będzie lepiej zabezpieczona przed powodzią

  • aw    28 czerwca 2017 - 14:28
Kotlina Kłodzka będzie lepiej zabezpieczona przed powodzią
Powyżej gminy Bystrzyca Kłodzka powstaną dwa suche zbiorniki przeciwpowodziowe (fot.bystrzycaklodzka.pl)

Katastrofalna w skutkach powódź w roku 1997, która uczyniła najwięcej szkód w dolinie Nysy Kłodzkiej, nie powinna się powtórzyć. Tego rodzaju zapewnienia płyną od władz państwowych wdrażających w życie program budowy na ziemi kłodzkiej czterech zbiorników przeciwpowodziowych.
• Budowa czterech zbiorników przeciwpowodziowych w Kotlinie Kłodzkiej w lokalizacjach: Boboszów, Roztoki Bystrzyckie, Szalejów Górny i Krosnowice – zostanie dofinansowana kwotą 317 mln zł z UE.

• Projekt Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu będzie kosztował w sumie ponad pół miliarda zł, a jego realizacja zakończy się w 2021 r.

• Umowę w tej sprawie którego podpisano 28 czerwca w NFOŚiGW.

 

Przedsięwzięcie pn. „Ochrona przed powodzią Kotliny Kłodzkiej ze szczególnym uwzględnieniem ochrony Miasta Kłodzka” dotyczy ochrony przeciwpowodziowej na terenie Kotliny Kłodzkiej, zlokalizowanej w południowej Polsce i graniczącej z Republiką Czeską. Zadania objęte projektem w całości zlokalizowane są w południowej części województwa dolnośląskiego, na terenie powiatu kłodzkiego.

Celem projektu jest budowa czterech suchych zbiorników przeciwpowodziowych w lokalizacjach: Boboszów, Roztoki Bystrzyckie, Szalejów Górny i Krosnowice.

Na to przedsięwzięcie NFOŚiGW przewidział unijne dofinansowanie w wysokości 317 037 500 zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, poddziałanie 2.1.4 Budowa, przebudowa lub remont urządzeń wodnych przyczyniających się do zmniejszenia skutków powodzi i suszy. Umowę w tej sprawie podpisano 28 czerwca 2017 r. w Warszawie.

Realizacja inwestycji rozpoczęła się 1 stycznia 2016 r. i potrwa do 31 grudnia 2021 r. Jej koszt całkowity to ok. 544,7 mln zł. To jedna z kluczowych części kompleksowego „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły”.

Opis czterech zbiorników przeciwpowodziowych zaplanowanych w ramach projektu „Ochrona przed powodzią Kotliny Kłodzkiej ze szczególnym uwzględnieniem ochrony Miasta Kłodzka”:

Zbiornik Boboszów

Zbiornik zlokalizowany w obszarze gminy Międzylesie na górskim odcinku Nysy Kłodzkiej, w miejscowości Boboszów. Gmina Międzylesie to najbardziej wysunięta na południe gmina powiatu kłodzkiego i województwa dolnośląskiego. W Boboszowie znajduje się przejście graniczne z Czechami. Projektowany zbiornik położony jest na terenie częściowo zabudowanym (niewielka zabudowa mieszkalno-gospodarcza), gdzie Nysa Kłodzka płynie naturalnym korytem, lekko meandrując na krótkich odcinkach. Projektowany zbiornik zlokalizowany został w początkowym odcinku rzeki Nysa Kłodzka. Powstanie on poprzez przegrodzenie doliny zaporą ziemną zlokalizowaną w km 180+100 rzeki. Zapora zamknie zlewnię o powierzchni 18,03 km2, co stanowi 1,7% zlewni Nysy Kłodzkiej w przekroju Kłodzka. Zamknięta zlewnia znajduje się w obszarze najwyższych partii Kotliny Kłodzkiej, na które składają się Góry Bialskie i Masyw Śnieżnika.

Zbiornik Roztoki Bystrzyckie

Zbiornik zlokalizowany w obszarze gminy Międzylesie na górskim odcinku Nysy Kłodzkiej, w obrębie dwóch sołectw: część czaszy zbiornika wraz z zaporą położona będzie w sołectwie Roztoki, a pozostała, niewielka część czaszy w sołectwie Michałowice. Obydwa sołectwa położone są w północnej części gminy Międzylesie, powiat kłodzki, województwo dolnośląskie. Zaporę wraz z urządzeniami upustowymi projektuje się wybudować w dolinie rzeki Goworówki, w jej ujściowym odcinku, w odległości około 150 m na wschód od skrajnej zabudowy wsi Roztoki. Oś korpusu zapory projektuje się w km 0+540 potoku Goworówki. Zapora zamknie zlewnię o powierzchni 34,55 km2, co stanowi 98,7% całkowitej zlewni Goworówki.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.