Kraków przygotowuje się do wietrzenia miasta

Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym władze miasta mogą zabezpieczać obszary stanowiące element zabezpieczający przewietrzanie miasta stosownymi zapisami.
Kraków przygotowuje się do wietrzenia miasta
Władze Krakowa dostrzegły zagrożenia, będące następstwem zabudowy tzw. korytarzy przewietrzania miasta. Fot. Pixabay.com

Władze Krakowa dostrzegły zagrożenia, będące następstwem zabudowy tzw. korytarzy przewietrzania miasta. Dlatego, aby właściwie wyznaczyć, a następnie chronić korytarze przewietrzania miasta, na potrzeby przygotowywanej zmiany została sporządzona ekspertyza „Analiza stanu aerosanitarnego Krakowa oraz opracowanie koncepcji układu nawietrzania miasta i regeneracji powietrza wraz ze wskazaniem możliwości rozwoju określonych funkcji i ograniczeń w użytkowaniu”.

Analiza ta zawiera postulat ochrony wskazanych w niej korytarzy przewietrzania i rynien spływu powietrza, które mają newralgiczne znaczenie dla warunków aerosanitarnych panujących w Krakowie. Wytyczne zawarte w powołanym opracowaniu zostały uwzględnione w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa.

W studium wymieniono tereny miasta, w których dla zachowania pożądanej wymiany powietrza konieczne jest przyjęcie konkretnych rozwiązań.

Wytyczne zawarte w studium są realizowane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Wśród obowiązujących planów miejscowych, których zapisami zabezpieczono korytarze przewietrzania miasta, należy wymienić plany miejscowe dla terenów zlokalizowanych wzdłuż rzek i cieków wodnych takich jak np. wzdłuż Wisły, Rudawy, Prądnika, Dłubni.

Należy podkreślić, że uprawnienia jakie posiada miasto, zgodnie z którymi można zabezpieczać korytarze powietrzne stosownymi zapisami zawartymi w Studium oraz w planach miejscowych, są niewystarczające, ponieważ przyznają miastu możliwość skutecznych działań tylko w zakresie tych terenów, dla których obowiązują plany miejscowe.

Dla tego zagadnienia kluczowe znaczenie mają więc zapisy zawarte w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w których określono zasady wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dopuszcza bowiem również realizację inwestycji na warunkach decyzji o warunkach zabudowy.

Należy podkreślić, że decyzja o warunkach zabudowy musi być wydana, gdy zostają spełnione wymogi zawarte we wspomnianej ustawie oraz w rozporządzeniu. Przy określaniu parametrów projektowanej zabudowy nie są brane pod uwagę wytyczne zawarte w studium. Tym samym w majestacie prawa może zostać zabudowany teren, pomimo tego że zostanie zlikwidowany tzw. korytarz przewietrzania miasta.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (1)ZOBACZ WSZYSTKIE

Krakóqw przygotowuję się do wietrzenia miasta a w moim zaliczanym do grypy najstarszych miast w Polsce toleruje się pozostawianie samochodów na pełnym gazie i hamulcu .Obrazek z dzisiaj - godz.20 30 przed blokiem poczerniałym od spalin - Barwa zielona wg tablic Lasów Państwowych zatrucie środowi...ska 170 %, ulica wąziótka -po prostu droga dojazdowa dla mieszkańców .Zsamochodu wali czarny dym ,uliczka zamieniła się w wypełnioną czarnym dymem mgłę.Na miejscu kierowcy siedzi pani , i nic, silnik pracuje , ponad 30 minut. Nikt nie zareagował bo.... ludzie są zastraszeni przez nuworyszy . Straż miejska ani służby prewencyjne miasta niewidoczne.- po co lepiej gnębić innych i działać tam gdzie zaszczyty i chwala./Nr samochodu ESI 01926 /ADG rozwiń

ADG, 2016-01-19 21:38:35 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE