PARTNER PORTALU
  • BGK

Kraków przygotowuje się do wietrzenia miasta

  • JL    11 stycznia 2016 - 10:11
Kraków przygotowuje się do wietrzenia miasta
Władze Krakowa dostrzegły zagrożenia, będące następstwem zabudowy tzw. korytarzy przewietrzania miasta. Fot. Pixabay.com

Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym władze miasta mogą zabezpieczać obszary stanowiące element zabezpieczający przewietrzanie miasta stosownymi zapisami.
Władze Krakowa dostrzegły zagrożenia, będące następstwem zabudowy tzw. korytarzy przewietrzania miasta. Dlatego, aby właściwie wyznaczyć, a następnie chronić korytarze przewietrzania miasta, na potrzeby przygotowywanej zmiany została sporządzona ekspertyza „Analiza stanu aerosanitarnego Krakowa oraz opracowanie koncepcji układu nawietrzania miasta i regeneracji powietrza wraz ze wskazaniem możliwości rozwoju określonych funkcji i ograniczeń w użytkowaniu”.

Analiza ta zawiera postulat ochrony wskazanych w niej korytarzy przewietrzania i rynien spływu powietrza, które mają newralgiczne znaczenie dla warunków aerosanitarnych panujących w Krakowie. Wytyczne zawarte w powołanym opracowaniu zostały uwzględnione w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa.

W studium wymieniono tereny miasta, w których dla zachowania pożądanej wymiany powietrza konieczne jest przyjęcie konkretnych rozwiązań.

Wytyczne zawarte w studium są realizowane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Wśród obowiązujących planów miejscowych, których zapisami zabezpieczono korytarze przewietrzania miasta, należy wymienić plany miejscowe dla terenów zlokalizowanych wzdłuż rzek i cieków wodnych takich jak np. wzdłuż Wisły, Rudawy, Prądnika, Dłubni.

Należy podkreślić, że uprawnienia jakie posiada miasto, zgodnie z którymi można zabezpieczać korytarze powietrzne stosownymi zapisami zawartymi w Studium oraz w planach miejscowych, są niewystarczające, ponieważ przyznają miastu możliwość skutecznych działań tylko w zakresie tych terenów, dla których obowiązują plany miejscowe.

Dla tego zagadnienia kluczowe znaczenie mają więc zapisy zawarte w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w których określono zasady wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dopuszcza bowiem również realizację inwestycji na warunkach decyzji o warunkach zabudowy.

Należy podkreślić, że decyzja o warunkach zabudowy musi być wydana, gdy zostają spełnione wymogi zawarte we wspomnianej ustawie oraz w rozporządzeniu. Przy określaniu parametrów projektowanej zabudowy nie są brane pod uwagę wytyczne zawarte w studium. Tym samym w majestacie prawa może zostać zabudowany teren, pomimo tego że zostanie zlikwidowany tzw. korytarz przewietrzania miasta.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (1)

  • ADG, 2016-01-19 21:38:35

    Krakóqw przygotowuję się do wietrzenia miasta a w moim zaliczanym do grypy najstarszych miast w Polsce toleruje się pozostawianie samochodów na pełnym gazie i hamulcu .Obrazek z dzisiaj - godz.20 30 przed blokiem poczerniałym od spalin - Barwa zielona wg tablic Lasów Państwowych zatrucie środowi...ska 170 %, ulica wąziótka -po prostu droga dojazdowa dla mieszkańców .Zsamochodu wali czarny dym ,uliczka zamieniła się w wypełnioną czarnym dymem mgłę.Na miejscu kierowcy siedzi pani , i nic, silnik pracuje , ponad 30 minut. Nikt nie zareagował bo.... ludzie są zastraszeni przez nuworyszy . Straż miejska ani służby prewencyjne miasta niewidoczne.- po co lepiej gnębić innych i działać tam gdzie zaszczyty i chwala./Nr samochodu ESI 01926 /ADG  rozwiń