PARTNER PORTALU
  • BGK

Kraków: Szybsze dopłaty dla zmieniających system grzewczy

  • JS    22 grudnia 2016 - 21:31
Kraków: Szybsze dopłaty dla zmieniających system grzewczy
LPO dotyczy lokalu, w którym dokonano trwałej zmiany systemu ogrzewania od września 2011 roku (fot.pixabay.com)

• Dobra informacja dla osób, które wymieniły piece węglowe na proekologiczne rozwiązania grzewcze i ponoszą z tego tytułu większe opłaty za rachunki.
• Lokalny Program Osłonowy będzie miał korzystniejsze dla mieszkańców zasady.
• Uchwałę w tej sprawie przyjęli radni na sesji.
Świadczenie przyznawane w ramach Lokalnego Programu Osłonowego, które ma formę zasiłku celowego przyznawanego na dany rok kalendarzowy, będzie teraz wypłacane niezwłocznie po uprawomocnieniu się decyzji administracyjnej bądź niezwłocznie po jej doręczeniu - w przypadku gdy decyzji zostanie nadany rygor natychmiastowej wykonalności. 

Koszt realizacji Lokalnego Programu Osłonowego w roku 2014 wyniósł 46 901,18 zł, a pomoc objęła mieszkańców 80 lokali. W 2015 r. koszt realizacji wyniósł 282 923,88 zł, pomocą objęto wówczas mieszkańców 312 lokali. Szacunkowy roczny koszt realizacji Programu w roku 2016, przy uwzględnieniu zmian proponowanych uchwałą, został określony na kwotę 861 700 zł.

LPO dotyczy lokalu, w którym dokonano trwałej zmiany systemu ogrzewania od września 2011 roku i przysługuje osobie lub rodzinie, która w tym lokalu zamieszkuje. Podczas przyznawania pomocy bierze się pod uwagę dochód w gospodarstwie domowym, powierzchnię lokalu oraz rodzaj ogrzewania, które zostało zamontowane w miejsce ogrzewania węglem. Współczynnik dochodu uzależniony jest natomiast od wysokości dochodu gospodarstwa domowego i wynosi odpowiednio: w przypadku osoby samotnie gospodarującej: 100% - dochód nie wyższy niż 1 268 zł, 75% - dochód od 1 268,01 do 2 219 zł, 50 % - dochód od 2 219,01 do 3 170 zł. W przypadku osoby gospodarującej w rodzinie: 100% - dochód nie wyższy niż 1 028 zł, 75% - dochód od 1 028,01 do 1 799 zł, 50 % - dochód od 1 799,01 do 2 313 zł.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (1)

  • ryszard, 2016-12-23 10:37:01

    Dopłata do wymiany żródła ciepła to wielka lipa podstawową zachętą do zmiany sposobu ogrzewania to obniżenie ceny gazu o połowę tak żeby opłacało się nim opalać , ludzie umieją liczyć