PARTNER PORTALU
  • BGK

Królowa polskich rzek będzie mieć specjalny pawilon edukacyjny

  • Propertydesign.pl    24 listopada 2014 - 19:58
Królowa polskich rzek będzie mieć specjalny pawilon edukacyjny

Na Golędzinowie powstanie pawilon edukacyjny, którego głównym zadaniem będzie przybliżenie warszawiakom wiedzy na temat ekosystemu królowej polskich rzek. Właśnie ogłoszono konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej obiektu.
- Pawilon Life+ na praskim brzegu Wisły, będzie pełnił rolę nie tylko punktu szkolnej edukacji przyrodniczej, ale również miejsca integracji pokoleń. Mam nadzieję, że obiekt ten będzie chętnie uczęszczany przez rodziców z dziećmi i dziadków z wnuczkami. Atrakcyjne położenie pawilonu, na początku promenady na Wale Golędzinowskim, powinno sprzyjać m.in. rodzinnym spacerom ornitologicznym. Bardzo liczę na śmiałe projekty konkursowe, które w sposób kreatywny zagospodarują tę część nabrzeża - mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent Warszawy.

Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej pawilonu edukacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu, polaną piknikową oraz obiektami towarzyszącymi jest wspólnym przedsięwzięciem miasta stołecznego Warszawy, a także Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich.

Pawilon realizowany będzie w ramach projektu LIFE+ „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Dolin Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej".

Celem inwestycji jest stworzenie spójnie zagospodarowanej przestrzeni, która będzie ze sobą łączyć funkcje edukacyjne i rekreacyjne. Preferowane będą rozwiązania o wysokich walorach estetycznych przy równoczesnym uwzględnieniu rozwiązań proekologicznych i przyjaznych dla środowiska naturalnego.

Pawilon LIFE+ położony będzie poza obszarem międzywala, na terenie naturalnie wyniesionym do wysokości korony wału przeciwpowodziowego - co znacznie ułatwi i obniży koszty budowy.

Budynek położony na ul. Wybrzeże Puckie (w pobliżu skrzyżowania z ul. Wybrzeże Helskie, po północnej stronie mostu Gdańskiego) pełnić będzie rolę stołecznego ośrodka edukacji na temat ekosystemu Wisły. Oferta edukacyjna kierowana będzie głównie do grup zorganizowanych, jednakże pawilon otwarty będzie również dla indywidualnych zwiedzających. Obok pawilonu powstanie także polana rekreacyjna przeznaczona m.in. do prowadzenia zajęć w terenie.

Głównym celem projektu jest prowadzenie edukacji o Wiśle nad Wisłą, a także stworzenie obszaru ukierunkowanego na rozwój rekreacji przy jednoczesnej ochronie terenów cennych przyrodniczo.

Pawilon LIFE+ wraz z obszarem wokół - będący przedmiotem konkursowego opracowania - będzie stanowił wejście na promenadę wzdłuż Wału Golędzinowskiego, która w przyszłości połącz cały odcinek pomiędzy mostami Gdańskim i Grota-Roweckiego.

W skład sędziów sądu konkursowego wejdą m.in. Michał Olszewski, zastępca Prezydent m.st. Warszawy, Marek Piwowarski, pełnomocnik Prezydent m.st. Warszawy ds. zagospodarowania nabrzeży Wisły oraz Magdalena Staniszkis, architekt i sędzia konkursowy SARP.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.