Kto wydaje najwięcej na ochronę środowiska

Największe wydatki w 2011 r. na środki trwałe na ochronę środowiska poniesiono w woj. łódzkim (12,6 proc. ogółu nakładów) i śląskim (12,4 proc.). Najmniejsze - w lubuskim (1,9 proc.) i podlaskim (2,0 proc.).

Od 2002 r. w Polsce obserwuje się wzrost nakładów na ochronę środowiska – do poziomu ponad 12,2 mld zł w 2011 r. Nakłady na gospodarkę wodną wyniosły ponad 3,1 mld zł i były nieco niższe niż przed rokiem. Tak wynika z badania Głównego Urzędu Statystycznego „Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2011 r.”

Największe nakłady na ochronę środowiska poniesiono w województwie łódzkim (12,6 proc. ogółu nakładów), śląskim (12,4 proc.), mazowieckim (10,8 proc.) oraz wielkopolskim (9,7 proc.). Natomiast najmniejsze w lubuskim (1,9 proc.), podlaskim (2 proc.), opolskim (2,6 proc.), warmińsko-mazurskim (3,2 proc.) oraz kujawsko-pomorskim (4,2 proc.). (Mapka w dziale multimedia).

W gospodarce wodnej największe nakłady poniesiono w województwach: małopolskim (19 proc. ogółu nakładów) i dolnośląskim (10,2 proc.), natomiast najmniejsze w łódzkim (2,3 proc.), podlaskim (2,4 proc.) oraz świętokrzyskim (2,8 proc.).

Najwięcej pieniędzy wydano na: gospodarkę ściekową i ochronę wód (55,5 proc. ogółu nakładów) oraz ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu (25,8 proc.). Na pozostałe dziedziny poniesiono 18,7 proc. nakładów.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód pochłonęły 6,8 mld zł. Najwięcej wydano w województwach: śląskim (12,3 proc.), wielkopolskim (11 proc.), mazowieckim (10,2 proc.) i dolnośląskim (9,5 proc.). Najmniej w lubuskim (2,4 proc.) oraz podlaskim (3 proc.).

Na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu poświęcono 3,1 mld zł. Najwięcej w województwach: mazowieckim (13,9 proc.) i świętokrzyskim (13,5 proc.), najmniej w podlaskim (0,5 proc.) i lubuskim (1,4 proc.).

Jeśli chodzi o gospodarkę odpadami to wydatki stanowiły 7,6 proc. ogółu nakładów na ochronę środowiska – na zmniejszenie hałasu i wibracji przekazano 2,3 proc., na pozostałą działalność łącznie 8,8 proc., z tego na ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu 3,6 proc.

 


KOMENTARZE (2)ZOBACZ WSZYSTKIE

mozna zwatpic czytajac to... prawdaz?

Miodzio, 2012-09-04 16:38:10 odpowiedz

Dlaczego "zabudowa rzek i potoków górskich" oraz "ujęcia i doprowadzenie wody" zaliczane są do OCHRONY ŚRODOWISKA???

mgr_oś, 2012-09-04 14:58:58 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE