PARTNER PORTALU
  • BGK

Które województwa najwięcej wydają na inwestycje chroniące środowisko?

  • pt    16 sierpnia 2014 - 19:39

W 2013 w Polsce wydatki na środki trwałe służące ochronie środowiska wyniosły 11 mld zł. Najwięcej wydano w śląskim i mazowieckim. Najmniej w lubuskim i podlaskim.
Wielkość nakładów na środki trwałe służące ochronie środowiska w 2013 r. wyniosła ok. 10,9 mld zł i była wyższa o 7,1 proc. niż przed rokiem.

Odnotowano także wzrost nakładów na środki trwałe na gospodarkę wodną, które osiągnęły poziom ok. 3,1 mld zł i były wyższe o 9,7 proc. w stosunku do roku poprzedniego – wynika w najnowszego raportu GUS – „Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2013 r.

Czytaj: Te województwa najlepiej radzą sobie z funduszami z UE

Największe  nakłady  na  ochronę  środowiska  poniesiono w województwie  śląskim  (16,1 proc.  ogółu  nakładów  na  środki  trwałe  służących  ochronie środowiska),  mazowieckim (14,2) oraz łódzkim  (10,0), natomiast najmniejsze w lubuskim (2,0), podlaskim (2,2) oraz warmińsko-mazurskim (3,2 proc.).

W  gospodarce  wodnej  największe  nakłady  poniesiono  w  województwie lubelskim (15,8 proc.  ogółu  nakładów),  świętokrzyskim  (13,3)  i  dolnośląskim  (13,1), natomiast najmniejsze w pomorskim (2,0), kujawsko- pomorskim (2,4) oraz małopolskim (2,6 proc.).

Czytaj: Jak chronimy brzegi Bałtyku i ile to kosztuje

Najwyższy  wzrost  nakładów  na  środki  trwałe  na  ochronę  środowiska  w  2013 r. ,w porównaniu do wielkości  nakładów  poniesionych  na  ten  cel  w  poprzednim roku, zaobserwowano  w  województwach: mazowieckim  (o 56,6 proc.), małopolskim  (o  23,3) i podkarpackim  (o  23,1). Największe  spadki  nakładów  w stosunku do roku 2012 r. wystąpiły w województwach: lubelskim (o 28,3 proc.), podlaskim (o 21,6) oraz wielkopolskim (o 18,9).

W  gospodarce  wodnej  wzrost wystąpił m.in. w województwach: śląskim (o 35,1 proc.), podlaskim (o 33,8)  oraz  dolnośląskim  (o 31,6).

Spadek  nakładów  na  środki trwałe na gospodarkę wodną w 2013 r., w porównaniu do roku poprzedniego, zaobserwowano tylko w czterech województwach:  wielkopolskim  (o  19,4), pomorskim  (o  13,5), kujawsko-pomorskim (o 11,2) oraz mazowieckim (o 4,0 proc.).

Największe nakłady w 2013 r. poniesiono na gospodarkę ściekową i ochronę wód (51,9 proc.   ogółu  nakładów  na  środki  trwałe)  oraz  ochronę  powietrza  atmosferycznego.

Wydatki służące gospodarce  ściekowej  i  ochronie  wód wyniosły 5,6 mld zł.  Największe  zostały  poniesione  w  województwach:  śląskim  (18,1 proc. nakładów  na  gospodarkę  ściekową  i  ochronę  wód),  mazowieckim  (14,7 proc.)  i małopolskim (9,9 proc.), najniższe w podlaskim (2,7 proc.), lubuskim (2,9 proc.) oraz warmińsko-mazurskim (3,0 proc.).

W 2013 r.  nakłady  na  środki  trwałe  służące ochronie powietrza atmosferycznego i klimatu  wyniosły 2,6 mld zł.  Największe  poniesiono  w  województwach świętokrzyskim (18,8 proc. nakładów na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu), śląskim (15,5 proc.) i mazowieckim (15,5),  najmniejsze w lubuskim (0,4 proc.),  kujawsko-pomorskim (0,8) i podlaskim (0,9 proc.).

W relacji do PKB nakłady na środki trwałe na ochronę środowiska utrzymują się od kilku lat na poziomie 0,6-0,8 proc., natomiast w przypadku gospodarki wodnej na poziomie ok. 0,2 proc.. 

Udział  nakładów  na  środki  trwałe  służące  ochronie  środowiska  i  gospodarce wodnej w nakładach inwestycyjnych w gospodarce narodowej kształtował się, na przestrzeni ostatnich kilku lat,  na poziomie  ok.  5 proc.  dla  ochrony  środowiska  i  nieco  powyżej  1 proc. w przypadku gospodarki wodnej.

W  strukturze  finansowania  nakładów  na  środki  trwałe  na ochronę  środowiska w 2013 r. środki własne stanowiły 50,6 proc., środki z zagranicy 22,1 proc., fundusze ekologiczne, pożyczki i kredyty 18,9 proc., z budżetu 7,0 proc. oraz inne 1,4 proc.. Środki własne stanowiły 31,5 proc. nakładów na gospodarkę wodną, środki z zagranicy 25,3 proc., fundusze ekologiczne, pożyczki i kredyty 19,9 proc., z budżetu 22,1 proc. oraz inne 1,2 proc..

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.