PARTNER PORTALU
  • BGK

Kujawsko-pomorskie: nabór wniosków na termomodernizację i odnawialne źródła energii

  • MN    16 września 2016 - 11:04
Kujawsko-pomorskie: nabór wniosków na termomodernizację i odnawialne źródła energii
Beneficjentami mogą być osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym (fot. sxc.hu)

• 15 września 2016 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłosił nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego Ekodom.
• Można otrzymać dofinansowanie dla zadań z zakresu termomodernizacji i OZE realizowanych przez osoby fizyczne na potrzeby mieszkaniowe.
• Nabór trwa do momentu wyczerpania środków programu.




Celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery poprzez oszczędność zużycia ciepła w wyniku termomodernizacji budynków oraz poprzez zwiększenie produkcji energii z odnawialnych źródeł.

Beneficjentami mogą być osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym. Przez „dysponowanie” nieruchomością należy rozumieć prawo własności (w tym współwłasność) bądź użytkowanie wieczyste.

Na co dofinansowanie?

Programem objęte są przedsięwzięcia realizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego z zakresu: zadania termomodernizacyjne: docieplenie przegród zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana źródła ciepła wraz z modernizacją instalacji; montaż pomp ciepła i kolektorów słonecznych o mocy do 300 kW wraz z instalacją; montaż instalacji fotowoltaicznych o mocy do 40 kW.; montaż elektrowni wiatrowych o mocy do 40 kW.

Forma wsparcia

Dofinansowanie udzielane jest w formie preferencyjnej pożyczki w wysokości do 80 proc. kosztu kwalifikowanego. Wkład własny pożyczkobiorcy musi stanowić minimum 20 proc. kosztu przedsięwzięcia. Oprocentowanie pożyczki wynosić będzie nie mniej niż 0,7 stopy redyskonta weksli jednak nie mniej niż 3,0 punkty procentowe w stosunku rocznym. Okres spłaty wynosi do 10 lat i jest możliwość umorzenia 30 proc. kwoty pożyczki.

Gdzie składać wnioski

Wnioski należy składać w sekretariacie WFOŚiGW w Toruniu od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem do siedziby funduszu w terminie od dnia 15 września 2016 r. do wyczerpania budżetu programu, jednak nie później niż do dnia 30 czerwca 2017 r. do godz. 15.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!




REKLAMA




×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.