PARTNER PORTALU
  • BGK

Lublin: gmina zachęca do produkcji energii ze słońca

  • MIW    18 lutego 2016 - 13:06
Lublin: gmina zachęca do produkcji energii ze słońca
koszt instalacji o mocy 3 kW dla typowego domku jednorodzinnego, wynosi ok. 18 – 24 tys. zł netto. (Fot. : www.trabkiw.ug.gov.pl).

• Mieszkańcy Lublina mają szansę na dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej.
• Czas na składanie wniosków mija z końcem lutego.
• Miasto liczy, że uzyska pieniądze na ten cel ze środków RPO.
Do końca lutego w Lublinie mieszkańcy mogą występować o dofinansowanie montażu na ich prywatnych domach jednorodzinnych instalacji fotowoltaicznych.

Jak informują przedstawiciele urzędu miejskiego, w projekcie "Lubelska Energia Fotowoltaiczna" mogą wziąć udział osoby zameldowane na terenie gminy Lublin, które nie mają względem niej żadnych zaległości finansowych z tytułu należności podatkowych, opłat za wywóz odpadów, opłat za pobór wody itp., a ich gospodarstwa domowe zużywają co najmniej 2000 kWh energii elektrycznej rocznie.

Ankiety można składać do 29 lutego w Biurze Zarządzania Energią Urzędu Miasta Lublin - osobiście, za pośrednictwem Biur Obsługi Mieszkańców lub poczty.

Złożone ankiety będą weryfikowane pod kątem spełnienia wymagań formalnych i możliwości technicznych wykonania instalacji. Wnioskodawcy, których ankiety zostaną zweryfikowane pozytywnie, po podpisaniu umowy z gminą Lublin, pokrywają koszt wykonania dokumentacji technicznej.

Jak tłumaczą urzędnicy, koszt wykonania dokumentacji jest kosztem kwalifikowanym, który w przypadku uzyskania przez gminę dofinansowania jest rozliczany. W razie nieuzyskania jednak przez gminę dofinansowania, koszt ten nie będzie podlegać zwrotowi. Jak zastrzegają, złożenie ankiety nie jest równoznaczne z udziałem w projekcie i otrzymaniem dofinansowania.

Koszt budowy 1 kW instalacji waha się pomiędzy 6000 – 8000 zł netto/kW (wpływ na to ma typ konstrukcji montażowej, długość i grubość okablowania, zastosowane komponenty oraz wielkość instalacji). Orientacyjny koszt typowej instalacji o mocy 3 kW, optymalny dla typowego domku jednorodzinnego, wynosi ok. 18000 zł – 24000 zł netto. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 65 procent kosztów kwalifikowanych. Udział własny mieszkańca to 35 procent kosztów kwalifikowanych.

Przed przystąpieniem do montażu instalacji fotowoltaicznej, zawierana będzie przez gminę Lublin umowa z właścicielem budynku. Na jej podstawie nastąpi użyczenie dachu pod budowę instalacji. Umowa zawierać będzie też deklarację właściciela o wniesieniu wkładu własnego. Instalacja, po zakończeniu montażu, przez 5 lat pozostawać będzie własnością gminy. Po tym okresie, na podstawie odrębnej umowy, nastąpi przekazanie jej właścicielowi nieruchomości.

Realizacja projektu uzależniona jest od uzyskania przez Lublin dofinansowania. Te zaś ma pochodzić ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 – 2020.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.