PARTNER PORTALU
  • BGK

Masterplany zniszczą polskie rzeki?

  • pt    9 września 2014 - 10:57
Masterplany zniszczą polskie rzeki?

Przyjęcie przez polski rząd tzw. Masterplanów oznacza akceptację dla 2600 inwestycji hydrotechnicznych i melioracyjnych, które zniszczą polskie rzeki i doprowadzą do zmarnotrawienia środków publicznych – alarmują ekolodzy.
Ministerstwo Środowiska podało informację, że polski rząd przyjął Masterplany, które są wykazem 2600 inwestycji głównie hydrotechnicznych i melioracyjnych już zrealizowanych, w toku realizacji oraz planowanych do realizacji w perspektywie do 2021 roku na obszarach dorzeczy Wisły i Odry, wraz z ich oceną pod kątem zgodności z Ramową Dyrektywą Wodną.

Masterplany zostały opracowane w związku z zaleceniem Komisji Europejskiej zaniepokojonej pogłębiającym się problemem niedostosowania polskiej gospodarki wodnej do unijnych wymogów, uniemożliwiającym osiągnięcie celu Ramowej Dyrektywy Wodnej do 2015 roku.

Czytaj: Rząd przyjął Masterplany

Tym celem jest dobry stan wód oceniany nie tylko na podstawie parametrów chemicznych i fizycznych, ale także na podstawie występowania w nich organizmów żywych – roślin, ryb, bezkręgowców bytujących w osadach na dnie rzek i jezior.

- Niestety Masterplany wbrew swojej nazwie nie są dobrze uzasadnionymi, logicznymi planami  , czego oczekiwała Komisja Europejska, lecz są chaotyczna listą życzeń różnych interesariuszy, głównie reprezentujących lobby hydrotechniczne i melioracyjne – mówi Piotr Nieznański, kierownik Działu Ochrony Przyrody WWF, członek Państwowej Rady Gospodarki Wodnej.

 Czytaj: Pod presją KE zniknie program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły

- Konsultując „MasterPlany” na etapie ich powstawania WWF i inne organizacje  pozarządowe zwracały uwagę na ich zasadniczy mankament , którym jest brak weryfikacji zasadności proponowanych inwestycji  oraz zaniżanie negatywnego wpływu inwestycji na środowisko.

W rezultacie w Masterplanach – zdaniem ekologów - znalazło się wiele inwestycji całkowicie niepotrzebnych, a dodatkowo realizowanych w wariantach najbardziej szkodliwych dla środowiska.

Ocena negatywnego wpływu na środowisko wymienionych w Masterplanach inwestycji w wielu przypadkach jest niezgodna z rzeczywistością. Dotyczy to zwłaszcza skumulowanego wpływu inwestycji na stan ekosystemów rzecznych, bo w Masterplanach w ogóle nikt nie wziął pod uwagę negatywnego wpływu tzw. prac utrzymaniowych przeprowadzonych już na około 16 tysiącach kilometrów bieżących rzek i innych cieków – uważają ekolodzy .

Ich zdanie to wszystko sprawia, że strategiczna ocena oddziaływania na środowisko Masterplanów nie została wykonana prawidłowo. W rezultacie uznano, że tylko (i aż!) 448 inwestycji istotnie negatywnie wpłynie na środowisko, a 2152 inwestycji nie wpłynie negatywnie na stan wód (stan tzw. Jednolitych Części Wód Powierzchniowych).

Tymczasem wśród tych „nieszkodliwych” inwestycji znajdują się plany regulacji wielokilometrowych odcinków rzek i osuszanie dolin rzecznych – podkreślają obrońcy środowiska.

- Masterplany  miały pomóc Polsce zbliżyć polska gospodarkę wodną do środowiskowych wymogów unijnych – dodaje Przemysław Nawrocki z WWF Polska. – Jednak stały się kolejnym bardzo poważnym zagrożeniem dla przyrody polskich rzek i studnią bez dna, w której będą znikać pieniądze podatników - prawdziwymi „koszmarplanami”.

Opracowanie Masterplanów,  miało być jednym z warunków odblokowania przez Komisję Europejską środków na duże inwestycje przeciwpowodziowe.

Masterplany w ocenie WWF Polska nie rozwieją wątpliwości odnośnie już realizowanych i planowanych inwestycji przeciwpowodziowych w kontekście ich wpływu na stan wód bez dokonania rzetelnej weryfikacji zasadności zgłoszonych do Masterplanów inwestycji oraz zebrania pełnych informacji o przeprowadzonych w Polsce od 2004 roku pracach inwestycyjnych i utrzymaniowych na polskich rzekach oraz ich skutkach środowiskowych.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (1)

  • KK, 2014-09-12 14:06:52

    Chciałbym aby autor artykułu wskazał, w którym miejscu dokumentu wystepuje stwierdzenie, iż 448 inwestycji istotnie negatywnie wpłynie na środowisko?