PARTNER PORTALU
 • BGK

Mazowsze, ustawa antysmogowa: Koniec trującego powietrza?

 • KDS    24 października 2017 - 15:36
Mazowsze, ustawa antysmogowa: Koniec trującego powietrza?
Smog zabija 50 tys. Polaków rocznie. Fot. mat. prasowe

We wtorek (24.10) sejmik województwa mazowieckiego przyjął uchwałę antysmogową dla Mazowsza. Nowe przepisy zaczną obowiązywać po 14 dniach od ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
• Przyjęty przez samorząd województwa mazowieckiego dokument ogranicza m.in. używanie pieców, kotłów i kominków, które nie spełniają wymagań ekoprojektu. 

• Zakazuje też palenia w piecach węglem słabej jakości. 

• Nowe przepisy wejdą w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

– Przyjęcie uchwały antysmogowej to krok w dobrym kierunku. Stawką jest zdrowie nas wszystkich. Astma, nowotwory, choroby układu oddechowego czy krążenia to konsekwencje złego stanu powietrza. Nic więc dziwnego, że od pewnego czasu mieszkańcy i samorządy apelowały o wprowadzenia na Mazowszu uchwały antysmogowej – zauważa wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

Dokument ogranicza m.in. używanie pieców, kotłów i kominków, które nie spełniają wymagań ekoprojektu. Są to normy jednolicie określone dla całej Unii Europejskiej. Zawierają one minimalne wartości emisji zanieczyszczeń do powietrza dla kotłów oraz ogrzewaczy pomieszczeń (m.in. kominków). Efektem wprowadzonych obostrzeń ma być zmniejszenie zużycia paliwa i zredukowanie zanieczyszczenia emitowanego przez przestarzałe urządzenia.

Urzędnicy przypominają, że przed zakupem pieca, warto upewnić się u sprzedawcy bądź producenta, czy posiada on certyfikat i jest zgodny z wymaganiami ekoprojektu. Zauważają też, że rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe, zakazuje wprowadzania do sprzedaży i użytkowania kotłów z rusztem awaryjnym.

Przyjęta na Mazowszu uchwała zakazuje także palenia kiepskiej jakości opałem. Wprowadza następujące ograniczenia i zakazy, co do używanych urządzeń i paliw:

- od dnia wejścia w życie uchwały wszystkie nowe instalacje (piece, kominki i kotły) muszą spełniać wymagania ekoprojektu;

- od 1 lipca 2018 r. nie wolno spalać mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem, węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z ich wykorzystaniem, węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm oraz paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20 proc. (np. mokrego drewna);

- użytkownicy kotłów na węgiel lub drewno, czyli tzw. kopciuchów, które nie spełniają wymogów dla klas 3, 4 lub 5 wg normy PN-EN 303-5:2012, muszą wymienić je do końca 2022 r. na kocioł zgodny z wymogami ekoprojektu;

- użytkownicy kotłów na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 wg normy PN-EN 303-5:2012, muszą wymienić je do końca 2027 r., na kotły zgodne z wymogami ekoprojektu;

- użytkownicy kotłów klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 będą mogli z nich korzystać do końca ich żywotności;

- posiadacze kominków będą musieli wymienić je do końca 2022 r. na takie, które spełniają wymogi ekoprojektu lub wyposażyć je w urządzenie ograniczające emisję pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie.

Kontrola, mandat lub grzywna

Straże miejskie i gminne, wójt, burmistrz i prezydent miasta oraz upoważnieni pracownicy urzędów miejskich i gminnych, a także policja oraz Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska będą mogli przeprowadzać kontrole urządzeń grzewczych.×
KOMENTARZE (5)

 • kosiarka, 2018-01-27 09:33:20

  Do Użytkownik dmuchwy: Po co grabie... Ja posiadam dmuchawę, której nie używam. Najlepsza jest kosiarka do trawy nisko nastawiona. Zbiera wszystko do worka.
 • kpina, 2017-11-14 21:02:36

  A co z kuchniami weglowymi na wsiach.
 • Użytkownik dmuchwy, 2017-11-14 18:06:55

  Do Granutka: Bierz miotłę i grabie i dymaj 2000 m2 powierzchni trawnika raz w tygodniu. Zamarzy Ci się dmuchawa.