PARTNER PORTALU
  • BGK

Miejskie Plany Adaptacji: Półmetek prac nad dokumentacją dla 44 miast

  • PAP/TK    21 lutego 2018 - 15:13
Miejskie Plany Adaptacji: Półmetek prac nad dokumentacją dla 44 miast
W większości miast powyżej 100 tys. mieszkańców, jednym z głównych problemów jest smog (Fot. pixabay)

Trwają prace nad Miejskimi Planami Adaptacji - projektem Ministerstwa Środowiska, dotyczącym przystosowań 44 polskich miast do zmian klimatycznych. W Łodzi odbyła się debata ekspercka w tej sprawie.
  • Projekt MPA realizowany jest w 44 miastach powyżej 100 tys. mieszkańców. To największy projekt europejski, który usystematyzuje podejście do spraw związanych z adaptacją do zmian klimatycznych.
  • Ministerstwo Środowiska przeznaczyło na program 31 mln zł, z czego 85 proc. to dofinansowanie unijne. 
  • Do końca 2018 r. dla samorządów miast przygotowane zostaną pakiety działań adaptacyjnych,

"Adaptacja do zmian klimatu to - w pierwszej kolejności - dobra infrastruktura zielona i wodna; chodzi o to, by miasto było miejscem, gdzie ludziom dobrze się żyje, by było miejsce na spacer, odpoczynek, rekreację. Mam nadzieję, że dokumenty opracowane w ramach projektu Miejskich Planów Adaptacji (MPA) będą w przyszłości służyć miastom" - podkreślił wiceminister środowiska Paweł Sałek w czasie briefingu dla mediów.

Jak przypomniał Sałek, projekt tworzenia MPA realizowany jest w 44 miastach powyżej 100 tys. mieszkańców. Dodał, że to największy projekt europejski, który ma na celu unifikację i jednocześnie usystematyzowanie podejścia do spraw związanych z adaptacją do zmian klimatycznych.

Czytaj także: MŚ: Duże miasta przygotują plany adaptacji do zmian klimatu

Projekt MPA, na którego realizację MŚ przeznaczyło 31 mln zł (z czego 85 proc. to fundusze UE), od roku tworzony jest przez Konsorcjum złożone z podmiotów działających w sektorze ochrony środowiska we współpracy z władzami miast i organizacjami reprezentującymi mieszkańców.

"Jesteśmy na półmetku przygotowania dokumentów strategicznych dla największych miast w Polsce. W Łodzi - gdzie spotkaliśmy się, by podsumować dotychczasowe działania - mamy wiele dobrych przykładów projektów adaptacyjnych, np. oczyszczenie zbiornika Arturówek. Poruszamy aspekty nie tylko zielono-błękitnej infrastruktury, ale też aspekty społeczne, w przytoczonym przykładzie to np. oddanie tego zbiornika na cele mieszkańców" - zaznaczył dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska Krystian Szczepański.

Zdaniem Justyny Gorgoń z Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, MPA ma pomóc w sformułowaniu strategii obrony przed niekorzystnymi skutkami zmian klimatu - indywidualnej dla każdego z miast.

"Będziemy mieć 44 komplety rozwiązań, a opracowanie ich w ramach jednego projektu stworzy platformę wymiany doświadczeń. Warto wspomnieć, że adaptacja do zmian klimatu to nie nie tylko walka z ich negatywnymi skutkami, ale też wykorzystanie potencjału, jakie one stwarzają" - dodała.

Miejskie Plany Adaptacji: Miasta najbardziej boją się o gospodarkę wodną

Według Szczepańskiego realizatorzy zidentyfikowali obszary szczególnie wrażliwe na zagrożenia wynikające ze zjawisk meteorologicznych i hydrologicznych. We wszystkich 44 miastach jest to gospodarka wodna - problemem jest m.in. niedostosowanie infrastruktury odprowadzania ścieków i wód opadowych do wzrastającej sumy opadów i ich intensywności.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.