PARTNER PORTALU
  • BGK

Mieszkańcy Krakowa przetestują ekologiczny błękitny węgiel

  • em    28 grudnia 2015 - 14:32
Mieszkańcy Krakowa przetestują ekologiczny błękitny węgiel

Mieszkańcy Krakowa dostaną nowe paliwo do przetestowania za darmo (fot. flickr/jetnoizz)

W trosce o jakość powietrza Kraków rozdysponuje wśród mieszkańców ok. 400 ton niskoemisyjnego, bezdymnego paliwa węglowego. Pilotażowy program będzie dotyczył dzielnicy Swoszowice.
Miasto Kraków, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu i Dzielnica X Swoszowice podpisały porozumienie w sprawie przeprowadzenia programu pilotażowego spalania niskoemisyjnego paliwa bezdymnego na udostępnionych w tym celu obiektach zlokalizowanych w tej dzielnicy Krakowa.

W myśl porozumienia, zabrzański instytut badawczy dostarczy do Krakowa ok. 400 ton tzw. błękitnego węgla.

Szansa na czyste powietrze

- Liczymy, że stosowanie przez mieszkańców nowego, niskoemisyjnego paliwa przyczyni się do natychmiastowego spadku zanieczyszczenia powietrza w tej części Krakowa. W trakcie realizacji programu, prowadzone będą badania dotyczące emisji - informuje Tadeusz Trzmiel, zastępca prezydenta Krakowa.

W przyszłości, błękitny węgiel będzie można wprowadzić na szerszą skalę, np. w aglomeracji krakowskiej, gdzie nie jest planowane wprowadzenie zakazu stosowania paliw stałych do ogrzewania posesji.

Co wyróżnia błękitny węgiel?

Tech­nicz­nie rzecz bio­rąc jest to zwy­kły węgiel opa­łowy, który prze­szedł pro­ces nie­mal cał­ko­wi­tego odga­zowa­nia. Od koksu różni się tym, że pro­du­ko­wany jest ze zwy­kłego węgla ener­ge­tycz­nego, który jest tań­szy od węgla koksującego. Ma ok. 5% czę­ści lot­nych, dzięki czemu łatwo się zapala. Co bardzo ważne, wstępne bada­nia w jed­nej z kamie­nic w Zabrzu wska­zują, że w przypadku spalania przetworzonego węgla emisja pyłów spada o 40%, smoły o 75% oraz benzo-a-pirenu aż o 90%.

Nowe paliwo, które w styczniu ma zostać dostarczone do Krakowa, będzie przekazywane mieszkańcom za darmo, nie licząc kosztu transportu ze składu przy ul. Myślenickiej do posesji, które wezmą udział w pilotażu.

Mieszkańcy, którzy chcą wziąć udział w projekcie muszą zgłosić się do siedziby dzielnicy X Swoszowice.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (1)

  • 65+, 2015-12-30 11:06:07

    Liczymy, że stosowanie przez mieszkańców nowego, niskoemisyjnego paliwa przyczyni się do natychmiastowego spadku zanieczyszczenia powietrza w tej części Krakowa.!! Szanowny Panie Prezydencie, Z jednej strony Pana Szef ogłosił rok temu, że na koniec tej kadencji smog przestanie być problemem Krak...owa. Może prościej zapytać Go o to? Przecież profesor nauk prawnych nie mógł publicznie i przedwyborczo kłamać? Jaki jest sens prowadzenia takich badań w mieście skoro za trzy lata wszystkie paliwa stałe muszą z niego zniknąć? Nie prościej prowadzić badania tam gdzie może ten błękitny węgiel zaistnieć? A może wreszcie zrozumieliście, że dotychczasowa droga jest drogą do nikąd?  rozwiń