Mieszkańcy Krakowa przetestują ekologiczny błękitny węgiel

W trosce o jakość powietrza Kraków rozdysponuje wśród mieszkańców ok. 400 ton niskoemisyjnego, bezdymnego paliwa węglowego. Pilotażowy program będzie dotyczył dzielnicy Swoszowice.
Mieszkańcy Krakowa przetestują ekologiczny błękitny węgiel
Mieszkańcy Krakowa dostaną nowe paliwo do przetestowania za darmo (fot. flickr/jetnoizz)

Miasto Kraków, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu i Dzielnica X Swoszowice podpisały porozumienie w sprawie przeprowadzenia programu pilotażowego spalania niskoemisyjnego paliwa bezdymnego na udostępnionych w tym celu obiektach zlokalizowanych w tej dzielnicy Krakowa.

W myśl porozumienia, zabrzański instytut badawczy dostarczy do Krakowa ok. 400 ton tzw. błękitnego węgla.

Szansa na czyste powietrze

- Liczymy, że stosowanie przez mieszkańców nowego, niskoemisyjnego paliwa przyczyni się do natychmiastowego spadku zanieczyszczenia powietrza w tej części Krakowa. W trakcie realizacji programu, prowadzone będą badania dotyczące emisji - informuje Tadeusz Trzmiel, zastępca prezydenta Krakowa.

W przyszłości, błękitny węgiel będzie można wprowadzić na szerszą skalę, np. w aglomeracji krakowskiej, gdzie nie jest planowane wprowadzenie zakazu stosowania paliw stałych do ogrzewania posesji.

Co wyróżnia błękitny węgiel?

Tech­nicz­nie rzecz bio­rąc jest to zwy­kły węgiel opa­łowy, który prze­szedł pro­ces nie­mal cał­ko­wi­tego odga­zowa­nia. Od koksu różni się tym, że pro­du­ko­wany jest ze zwy­kłego węgla ener­ge­tycz­nego, który jest tań­szy od węgla koksującego. Ma ok. 5% czę­ści lot­nych, dzięki czemu łatwo się zapala. Co bardzo ważne, wstępne bada­nia w jed­nej z kamie­nic w Zabrzu wska­zują, że w przypadku spalania przetworzonego węgla emisja pyłów spada o 40%, smoły o 75% oraz benzo-a-pirenu aż o 90%.

Nowe paliwo, które w styczniu ma zostać dostarczone do Krakowa, będzie przekazywane mieszkańcom za darmo, nie licząc kosztu transportu ze składu przy ul. Myślenickiej do posesji, które wezmą udział w pilotażu.

Mieszkańcy, którzy chcą wziąć udział w projekcie muszą zgłosić się do siedziby dzielnicy X Swoszowice.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (1)ZOBACZ WSZYSTKIE

Liczymy, że stosowanie przez mieszkańców nowego, niskoemisyjnego paliwa przyczyni się do natychmiastowego spadku zanieczyszczenia powietrza w tej części Krakowa.!! Szanowny Panie Prezydencie, Z jednej strony Pana Szef ogłosił rok temu, że na koniec tej kadencji smog przestanie być problemem Krak...owa. Może prościej zapytać Go o to? Przecież profesor nauk prawnych nie mógł publicznie i przedwyborczo kłamać? Jaki jest sens prowadzenia takich badań w mieście skoro za trzy lata wszystkie paliwa stałe muszą z niego zniknąć? Nie prościej prowadzić badania tam gdzie może ten błękitny węgiel zaistnieć? A może wreszcie zrozumieliście, że dotychczasowa droga jest drogą do nikąd? rozwiń

65+, 2015-12-30 11:06:07 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE