Minister środowiska: będą dodatkowe pieniądze dla zielonych gmin

- Gminy, na których terenie znajdują się szczególnie cenne przyrodniczo tereny, powinny czerpać z tego korzyści poprzez rozwój turystyki, ale także dzięki wpływom z Lasów Państwowych, czy specjalne traktowanie przez fundusze ochrony środowiska - uważa minister środowiska, Maciej Grabowski.
Minister środowiska: będą dodatkowe pieniądze dla zielonych gmin

W Smołdzinie (woj. pomorskie) minister przedstawił, na jakiego rodzaju wsparcie mogą liczyć zielone gminy.

Czytaj też: Posłowie chcą zaostrzenia przepisów o instalacjach wiatrowych

Program NFOŚiGW

Atrakcyjną pomoc finansową proponuje „zielonym gminom" Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w nowym programie na lata 2015-2020. Gminy, których ponad połowę powierzchni stanowią obszary parków narodowych, rezerwatów przyrody czy obszary Natura 2000, a ich wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca jest mniejszy niż 92% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin, w zależności od programu priorytetowego, uzyskają:

* zwiększony poziom umorzenia pożyczki,

* obniżone oprocentowanie,

* zwiększony poziom intensywności dofinansowania,

* obniżony minimalny próg dotacji/pożyczki.

Wspólne projekty Lasów Państwowych i samorządów

Wsparcie zielonym gminom oferują również Lasy Państwowe. Na wspólne przedsięwzięcia z jednostkami samorządu Lasy Państwowe przeznaczyły w zeszłym roku prawie 9,5 mln zł, na ten rok zaplanowano blisko 16,5 mln zł, np. w województwie pomorskim Nadleśnicto Ustka w latach 2013-2014 podjęło się z Zarządem Dróg Powiatowych w Słupsku wspólnej inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1114G Orzechowo-Przewłoka".

Czytaj też: UE zagroziła wstrzymaniem funduszy na gospodarkę odpadami

Jej wartość to ponad 850 tysięcy zł, z czego ponad 60% to udział nadleśnictwa. W ramach inwestycji na drodze o długości ponad 2 km poszerzono jezdnię, zwiększono grubość warstwy bitumicznej, wykonano pobocza z kruszywa i odbudowano rowy przydrożne.

W tym roku Nadleśnictwo Warcino wraz z Nadleśnictwem Sławno przystąpiło do realizacji inwestycji wspólnej polegającej na modernizacji istniejącego mostu przez rzekę Wieprza w miejscowości Korzybie. Współinwestorem była Gmina Sławno, natomiast inwestorem wiodącym był właściciel mostu, czyli Gmina Kępice. Całkowity koszt inwestycji wspólnej wynosił ponad 450 tysięcy zł. Udział Nadleśnictw to łącznie 253 tysiące zł. Modernizacja pozwoliła na zwiększenie nośności mostu.

Podatek leśny na rzecz gmin

Lasy Państwowe są płatnikiem podatku leśnego, który stanowi dochód samorządów. W 2013 r. LP przekazały w ten sposób gminom 167,6 mln zł. Obecnie w Sejmie RP trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Projekt ten zakłada m.in. likwidację preferencyjnej (obniżonej o 50%) stawki podatku leśnego dla lasów ochronnych dotyczącą lasów ochronnych.

Przedmiotowa regulacja spowoduje wzrost dochodów budżetów gmin, często najbiedniejszych, zlokalizowanych na obszarach pozbawionych przemysłu, w budżecie których podatek leśny stanowi znaczący udział, o ok. 52,7 mln zł.

Dominującą funkcją pełnioną przez te lasy jest funkcja ochronna (m.in. ochrona wód, gleb, ostoi zwierząt podlegających ochronie gatunkowej, cennych fragmentów rodzimej przyrody), co wymusza zmianę sposobów zagospodarowania (np. stosowanie rębni złożonych z długim okresem odnowienia) powodującą często wzrost kosztów prowadzenia gospodarki leśnej, nie oznacza to jednak zaprzestania użytkowania tych lasów i osiągania z tego tytułu przychodów.

 


KOMENTARZE (1)ZOBACZ WSZYSTKIE

Nie maja powodu do radości duże obszarowo "zielone gminy". Niewiele tam ludzi więc dochód na mieszkańca nie taki mały. Znacznie więcej km dróg, małe szkoły czy dowóz milusińskich na naukę, i inne problemy związane z rozproszoną zabudową (np woda, ścieki) nie sa uwzględniane.... rozwiń

sekretarz , 2014-10-15 11:54:13 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE