PARTNER PORTALU
  • BGK

Ministerstwo Spraw Zagranicznych, ustawa wiatrakowa: Niektóre przepisy mogą być niezgodne z prawem UE

  • WNP.PL    1 kwietnia 2016 - 14:57
Ministerstwo Spraw Zagranicznych, ustawa wiatrakowa: Niektóre przepisy mogą być niezgodne z prawem UE

• Niektóre przepisy projektu ustawy wiatrakowej mogą być uznane za niezgodne z prawem UE - ocenia Ministerstwa Spraw Zagranicznych
• Resort uważa również, że konieczne jest notyfikowanie projektu w KE.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ) przedstawiło Komisji Infrastruktury opinię o zgodności z prawem Unii Europejskiej sprawozdania Komisji Infrastruktury (druk 365). Stanowisko MSZ datowane jest na 31 marca br.

Ministerstwo wskazuje, że zgodnie z projektem ustawy lokalizacja elektrowni wiatrowych następuje wyłącznie na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (mpzp). W ocenie resortu uzależnienie lokalizacji elektrowni wiatrowej od ustanowienia takiej możliwości w mpzp samo w sobie nie jest sprzeczne z prawem UE.

- Ponieważ jednak nie wszystkie grunty w Polsce zostały objęte mpzp , a znaczna część istniejących mpzp została sporządzona dla terenów objętych budownictwem mieszkaniowym na których projekt ustanawia zakaz budowy elektrowni wiatrowych przepis ten może być uznany za niezgodny z art. 13. ust. akapit pierwszy dyrektywy 2009/28 /WE - ocenia MSZ

Czytaj też: Ustawa wiatrakowa. Gminy nie zdążą tworzyć planów miejscowych?

Zgodnie z przywołanym przepisem dyrektywy 2009/28/we państwa członkowskie zapewniają, że wszelkie krajowe przepisy dotyczące procedur autoryzacji, certyfikacji i licencjonowania, które są stosowane w elektrowniach wytwarzających energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii oraz związanej z nimi infrastruktury sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, są proporcjonalne i niezbędne.

- Dostępne na stronach sejmowych uzasadnienie projektowanej ustawy nie zawiera jednak żadnych informacji mogących wskazywać na konieczność ustanowienia projektowanego ograniczenia , a także na jego proporcjonalność - podkreśla MSZ.

Czytaj też: 1/3 gmin inwestuje w rozwój OZE. Dla nich nowa ustawa to kłopot

MSZ zwraca także uwagę, że z porównania analizowanego warunku (sprawa lokalizacji na podstawie mpzp) z przepisami prawa energetycznego oraz prawa budowlanego wynika, że wobec elektrowni wiatrowych mają zostać ustanowione ostrzejsze kryteria funkcjonowania niż wobec innych rodzajów źródeł wytwórczych. Tu chodzi o to, że do wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci starająca się o to firma musi dołączyć m.in. wypis i wyrys z mpzp, a w przypadku braku mpzp decyzje o warunkach zabudowy.

- Tymczasem w analizowanym art. 3 stwierdzono, że lokalizacja elektrowni wiatrowej następuje wyłącznie na podstawie mpzp. Nie przewidziano możliwości posłużenia się decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Spowoduje to, że w przypadku braku mpzp lub jego niezgodności z projektowaną ustawą inwestycja w zakresie elektrowni wiatrowych będzie niemożliwa do zrealizowania, możliwa będzie za to realizacji inwestycji w jakiekolwiek inne źródła energii - wskazuje MSZ.

Cały artykuł czytaj tutaj.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.