PARTNER PORTALU
  • BGK

Ministerstwo zachęca: Let’s clean up Europe - posprzątajmy Europę

  • pt    10 kwietnia 2018 - 16:42
Ministerstwo zachęca: Let’s clean up Europe - posprzątajmy Europę
Akcję sprzątania wybranego przez siebie miejsca może zorganizować szkoła, stowarzyszenie ale także grupa znajomych (fot.mat.promocyjne)

Ministerstwo Środowiska zaprasza do udziału w akcji Let’s Clean Up Europe! - Posprzątajmy Europę! -  odbywającej się od 1 marca do 30 czerwca 2018 roku.
Let’s Clean Up Europe! jest akcją organizowaną w ramach struktury Europejskiego Tygodnia Redukcji Odpadów (European Week for Waste Reduction - EWWR). Celem EWWR jest podnoszenie stanu świadomości europejskiego społeczeństwa z zakresu problematyki zapobiegania powstawaniu odpadów, a także zachęta szerokiego grona odbiorców do zaangażowania się we włączanie do akcji sprzątania oraz działań edukacyjnych na temat zrównoważonej gospodarki zasobami i odpadami.

- Zachęcamy wolontariuszy do organizowania akcji sprzątania na obszarach zurbanizowanych lub naturalnych, które są zaśmiecane nielegalnie wyrzucanymi odpadami, również tymi zalegającymi na brzegach rzek i jezior - apeluje resort środowiska.

Let's Clean Up Europe! - Europejski Dzień Sprzątania ma trzy główne cele:

 - mobilizacja na poziomie lokalnym kluczowych interesariuszy, którzy są gotowi do zaangażowania się w akcje sprzątania (takich jak: obywatele, stowarzyszenia, fundacje, władze samorządowe lub lokalne służby porządkowe);

- informowanie interesariuszy o celach zapobiegania powstawaniu odpadów oraz zachęta do udziału w akcjach sprzątania;

- podnoszenie świadomości ogółu społeczeństwa poprzez promowanie w mediach lokalnych akcji sprzątania odbywających się w ramach Let's Clean Up Europe!.

Jak się zaangażować?

W akcji Let's Clean Up Europe! może wziąć udział każdy: osoby prywatne oraz wolontariusze pochodzący z różnych instytucji, np. szkół, firm prywatnych, lokalnej administracji publicznej, stowarzyszeń i innych organizacji.

W pierwszej kolejności trzeba znaleźć odpowiednią lokalizację miejsca do uprzątnięcia oraz sprawdzić, czy jest ona odpowiednia dla planowanej liczby uczestników. Po wybraniu lokalizacji należy zarejestrować swoją akcję w formularzu znajdującym się pod linkiem, który można znaleźć na stronie naszesmieci.mos.gov.pl/lcue

Po rejestracji potencjalni organizatorzy akcji otrzymają instrukcje jak zorganizować swoją akcję sprzątania.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (1)

  • dobro wspólne !, 2018-04-10 18:09:46

    Bardzo dobrze byłoby, aby, w miedzyczasie, Ministerstwo Środowiska pomogło Ministerstwu Infrastruktury w opracowaniu jak najlepszego projektu nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, co realnie mogłoby zmniejszyć "zjawisko przymusowego posiadania samochodu" , byłoby mniej wy...soko trującego złomu samochodowego, byłoby mniej hałasu, byłoby czystsze powietrze, bo mówi się że w Polsce z powodu złego powietrza umiera rocznie około 40 tysięcy osób. A wydaje się , że wystarczyłoby pozwolić samorządom na używanie narzędzi dopuszczonych przez Rozp. WE 1307/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady.  rozwiń