PARTNER PORTALU
  • BGK

Mittal o ekologii w Nowej Hucie

  • wnp.pl (Renata Dudała)    28 kwietnia 2010 - 11:05

Po raz czwarty ArcelorMittal Poland zorganizował w Krakowie Forum Ekologiczne. Te cykliczne spotkania mają na celu współpracę pomiędzy firmami z Nowohuckiego Obszaru Gospodarczego, urzędami, instytucjami naukowymi oraz przedstawicielami społeczności lokalnych.
Forum Ekologiczne jest platformą wymiany wiedzy i doświadczeń związanych z ochroną środowiska. Przedsiębiorcy mogą przedyskutować aktualne problemy dotyczące ekologii i zaprezentować działania zmierzające do zminimalizowania negatywnego oddziaływania przemysłu na środowisko.

W spotkaniu uczestniczyło ponad 50 firm, które w największym stopniu wpływają na środowisko (spośród ponad 100 działających na terenie Nowohuckiego Obszaru Gospodarczego). Obecni byli także przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miasta Krakowa, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz przedstawiciele świata nauki.

Tematykę standardu BAT - Najlepszych Dostępnych Technik oraz projektu nowej Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie emisji przemysłowych (IPPC) przedstawił Marian Niesler z Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach. Mówił m.in. o planowanym znacznym zaostrzeniu dopuszczalnych wielkości emisji substancji do atmosfery i nadaniu większej roli najlepszym dostępnym technikom (BAT). Jak podkreślał M.Niesler polskie hutnictwo nie ma się czego wstydzić - do najlepszych dostępnych technik włączono np. procesy spiekalnicze z zastosowaniem recyrkulacji spalin. Rozwiązanie to jest już od kilku lat stosowane w krakowskim oddziale ArcelorMittal Poland. Uczestnicy Forum mogli także zapoznać się z projektami nowych technologii, m.in. z projektem ULCOS - instalacją, która zmniejszy emisję CO2 z procesu wielkopiecowego o 50 proc. w stosunku do obecnie stosowanych rozwiązań. Pilotowa instalacja ma powstać w ArcelorMittal Eisenhüttenstadt (Niemcy) do 2014 roku.

Podczas Forum omówiono działania na rzecz ochrony środowiska prowadzone przez krakowski oddział ArcelorMittal Poland. Jak podkreślał Wojciech Motyka, specjalista ochrony środowiska krakowskiego oddziału ArcelorMittal Poland największą inwestycją była modernizacja walcowni zimnej. Duże korzyści dla środowiska przyniosą prace związane z wyciszeniem walcowni. Uzyskiwane efekty często przewyższają założenia - redukcja hałasu wynosi od kilkunastu do kilkudziesięciu dB. Jest to część programu wyciszenia huty realizowanego we współpracy z AGH. AGH przeprowadziła również analizę zgodności z BAT instalacji huty w obecnym układzie technologicznym. Zakończono również ważny etap działań zaleconych wszystkim państwom członkowskim UE - usunięto wszystkie urządzenia zawierające PCB (polichlorowane bifenyle).

W trakcie spotkania zwrócono m.in. uwagę na mniejszą liczbę uzasadnionych skarg od mieszkańców w stosunku do lat ubiegłych. Ich liczba zmalała głównie w wyniku modernizacji i wyłączenia większości przestarzałych urządzeń w hucie ArcelorMittal Poland.

Z kolei o działaniach na rzecz środowiska w krakowskiej koksowni ArcelorMittal Poland i planach modernizacyjnych mówił Ryszard Opyrchał, dyrektor koksowni. W ubiegłym roku z eksploatacji wyłączono dwie baterie koksownicze starego typu z mokrym gaszeniem koksu oraz odfenolownię ekstrakcyjną. Obecnie w koksowni pracuje tylko jedna bateria - WK-1, w której koks jest produkowany systemem zasypowym i chłodzony na sucho. W najbliższym czasie przeprowadzona zostanie modernizacja wydziału chemicznego. Powstanie też nowa biologiczna oczyszczalnia ścieków.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.