PARTNER PORTALU
  • BGK

Mniej pieniędzy na proekologiczne projekty

  • PAP    5 grudnia 2012 - 15:16
Mniej pieniędzy na proekologiczne projekty

W przyszłym roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Katowicach zamierza wydać na wsparcie proekologiczncyh projektów w regionie ok. 443,6 mln zł, o ponad 20 mln więcej niż w mijającym roku - zakłada plan finansowy funduszu.
W ostatnim czasie plan na 2013 r. został zatwierdzony przez radę nadzorczą funduszu, który - pod względem wielkości środków - należy do największych takich instytucji w Polsce.

W ub. roku katowicki fundusz rozdysponował rekordową kwotę ponad 493 mln zł. Było to m.in. efektem przeznaczenia sporej puli środków na usuwanie skutków powodzi, a także dofinansowania tych projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, które były zakwalifikowane do Regionalnego Programu Operacyjnego, ale zabrakło tam dla nich środków. W tym roku takie wydatki były mniejsze; zmalały też przychody funduszu pochodzące np. z kar ekologicznych czy opłat za korzystanie ze środowiska, co przekłada się na mniejszy budżet.

W przyszłym roku fundusz ma nadal wspierać przedsięwzięcia proekologiczne w postaci preferencyjnych i umarzalnych pożyczek, dotacji, dopłat do oprocentowania kredytów, środków przekazywanych państwowym jednostkom budżetowym, bankowych linii kredytowych oraz innych narzędzi. Zaplanowano m.in. wydanie ponad 51 mln zł w formie dotacji (w tym dopłat do oprocentowania kredytów bankowych) i umorzenie preferencyjnych pożyczek wartości ok. 60 mln zł.

Wśród przyszłorocznych priorytetów są m.in. gospodarka wodno-ściekowa oraz odpadami, ochrona powietrza, a także projekty służące zapobieganiu i likwidacji awarii, skutków zanieczyszczenia środowiska i klęsk żywiołowych.

W zakresie ochrony wód fundusz będzie wspierał przedsięwzięcia służące m.in. poprawie jakości wód powierzchniowych i podziemnych, w tym ochronę wód ujmowanych do celów pitnych i ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Szansę na wsparcie nadal mają te projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, które znalazły się na liście rezerwowej Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego albo nie dostały dofinansowania z tej puli.

Pieniądze z funduszu zasilą też ważne przedsięwzięcia służące ochronie przeciwpowodziowej i rozwojowi systemów małej retencji, w tym "Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły", "Programu dla Odry 2006" oraz "Program małej retencji dla woj. śląskiego". Są również pieniądze na likwidację skutków powodzi, zastosowanie odnawialnych źródeł energii w gospodarce wodnej oraz zapewnienie mieszkańcom dostępu do dobrej jakościowo wody.

W dziedzinie gospodarki odpadami wspierane będą projekty związane z ich bezpiecznym dla środowiska składowaniem, a także rewitalizacja terenów poprzemysłowych i zdegradowanych oraz ochrona gleb użytkowanych rolniczo. Samorządy mogą też starać się o środki z funduszu na realizację zadań wynikających z wejścia w życie tzw. ustawy śmieciowej.

Na dofinansowanie mogą liczyć inwestycje dotyczące ochrony atmosfery, zwłaszcza te ograniczające tzw. niską emisję, z lokalnych palenisk i kotłowni. Promowane będzie wykorzystanie odnawialnych lub alternatywnych źródeł energii. Dofinansowywane będą również przedsięwzięcia polegające na zwiększeniu efektywności energetycznej w zakresie wytwarzania, przesyłu i użytkowania energii, realizowane głównie poprzez kompleksową termomodernizację obiektów.

Nadal na szczególnie preferencyjnych warunkach fundusz chce wspierać stosowanie instalacji solarnych, ogniw fotowoltaicznych, biogazowni, kotłów opalanych biomasą, silników zasilanych metanem, a także elektrowni wodnych, wiatrowych i instalacji geotermalnych.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.