PARTNER PORTALU
  • BGK

Nabór wniosków na OZE

  • wnp.pl (Patrycja Batóg)    4 stycznia 2011 - 20:07
Nabór wniosków na OZE

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłosił nabór wniosków dla konkursów z zakresu odnawialnych źródeł energii: Zielona Energia, Słoneczne Pomorze oraz Czyste Powietrze Pomorza.
Jak informuje WFOŚiGW w Gdańsku, udział w konkursach stwarza możliwość uzyskania dofinansowania w formie dotacji lub pożyczki na inwestycje z zakresu ochrony powietrza i odnawialnych źródeł energii.

Konkurs Zielona Energia jest adresowany do podmiotów planujących realizację zadań z zakresu odnawialnych źródeł energii. Dofinansowanie, w formie częściowo umarzalnej pożyczki, może osiągnąć 75% kosztów kwalifikowanych. Do zadań wchodzących w zakres konkursu zalicza się: elektrownie wiatrowe, elektrownie wodne, instalacje solarne (kolektory i baterie słoneczne), kotły opalane biomasą, pompy ciepła oraz wysoko sprawną kogenerację (współwytwarzanie energii elektrycznej i ciepła) bez użycia biomasy.

Konkurs Słoneczne Pomorze jest skierowany do jednostek samorządu terytorialnego. Do konkursu mogą zostać zgłoszone zadania polegające na zakupie i montażu kolektorów słonecznych oraz paneli fotowoltaicznych wraz z oprzyrządowaniem, w obiektach stanowiących własność samorządów. Wysokość dotacji ze środków Funduszu może wynosić do 50% kosztów kwalifikowanych zadania, lecz nie więcej niż 400 000 zł.

Czyste Powietrze Pomorza to konkurs adresowany do gmin miejskich (miast) oraz podmiotów realizujących zadania z zakresu gospodarki komunalnej na rzecz zaopatrzenia w energię cieplną.

Do konkursu mogą zostać zgłoszone zadania dotyczące modernizacji źródeł energii cieplnej poprzez likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpienie ich kotłami opalanymi gazem lub olejem opałowym, źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kolektory słoneczne, kotły opalane biomasą) lub podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. Nowością w konkursie jest możliwość realizacji zadania w budynkach, będących w 100% własnością gminy. Wysokość dotacji jest uzależniona od rodzaju inwestycji.

Łączna kwota dotacji nie może przekroczyć 30% kosztów kwalifikowanych zadania (maksymalnie 400 000 zł). Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.