PARTNER PORTALU
  • BGK

Nabór wniosków: Zmniejszenie emisyjności gospodarki. NFOŚiGW zaprasza na szkolenia

  • aw    21 listopada 2017 - 15:25
Nabór wniosków: Zmniejszenie emisyjności gospodarki. NFOŚiGW zaprasza na szkolenia
Na głęboką, kompleksową modernizację energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkaniowych zarezerwowano 300 mln zł (fot. AW)

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej organizuje cztery szkolenia z unijnych poddziałań związanych z naborami w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Bezpłatne szkolenia odbędą się w związku z ogłoszonymi przez Fundusz naborami w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, I oś priorytetowa: Zmniejszenie emisyjności gospodarki.

Eksperci NFOŚiGW podczas spotkań omówią takie kwestie jak m.in.: kryteria wyboru projektów, procedury zawierania umów z wykonawcami, wypełnianie wniosku i kwalifikowalność kosztów. Składanie wniosków o dofinansowanie w ramach obydwu unijnych poddziałań (1.3.2 i 1.1.1) trwa jeszcze do 29 grudnia br.

W najbliższym czasie odbędą się dwa spotkania:

- 27 listopada i 7 grudnia – szkolenie w zakresie wspierania efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym – przygotowano dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

- 30 listopada i 4 grudnia –szkolenie kierowane są do przedsiębiorców, którzy planują instalację odnawialnych źródeł energii cieplnej.

Szkolenia odbędą się w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Warszawa, ul. Konstruktorska 3A). Konieczna jest rejestracja za pomocą formularzy dostępnych na stronie internetowej NFOŚiGW w zakładce formularze.

Warunki konkursu. Jaka kwota do podziału?

Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mają szansę na pieniądze w ramach poddziałania 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym. Na głęboką, kompleksową modernizację energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkaniowych zarezerwowano 300 mln zł w formie pomocy zwrotnej, w tym: 100 mln zł dla spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych ze wskazanych obszarów w Strategiach ZIT miast wojewódzkich oraz z miast średnich, z wyłączeniem miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze oraz 200 mln zł dla spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych z miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

Jednak warunkiem przystąpienia do trzeciego już konkursu (dla wnioskodawców ze wskazanych obszarów w Strategiach ZIT miast wojewódzkich, z wyłączeniem miast średnich oraz miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze) jest przygotowanie projektów o minimalnej wartości 1 mln zł. Maksymalny udział dofinansowania ustalany jest zgodnie z przepisami pomocy publicznej do poziomu 75 proc.

Czytaj też: Miasto podłączy całe osiedle do centralnego ogrzewania. Rekordowa inwestycja Piekar Śląskich

Z kolei nabór w ramach poddziałania 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej kierowany jest do przedsiębiorców, którzy są wytwórcami energii z odnawialnych źródeł.

Wsparcie skierowane będzie na budowę nowych lub przebudowę jednostek wytwarzania energii cieplnej wykorzystujących biomasę (powyżej 5 MWth), energię promieniowania słonecznego (powyżej 2 MWth) lub energię geotermalną (powyżej 2 MWth). Elementem projektu może być przyłącze do sieci ciepłowniczej należące do beneficjenta projektu (wytwórcy energii).

Na pomoc finansową do 85 proc. wydatków kwalifikowanych w formie dotacji przewidziano w sumie 100 mln zł, przy czym wartość wsparcia ze środków publicznych (ze wszystkich źródeł) dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt nie może przekraczać 15 mln euro.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.