PARTNER PORTALU
  • BGK

NFOŚiGW: 8 mln zł dotacji na parki narodowe oraz zabytkowe parki i ogrody

  • aw    11 kwietnia 2017 - 13:59
NFOŚiGW: 8 mln zł dotacji na parki narodowe oraz zabytkowe parki i ogrody
Kampinoski Park Narodowy. (fot.commons.wikimedia.org/Yarek shalom)

Od 20 kwietnia do 15 grudnia 2017 r. będzie można starać się o dotacje w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej (Część 1 - Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo). Na ten cel zarezerwowano 8 mln zł.
Jak podaje NFOŚiGW, celem programu Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej jest powstrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej i krajobrazowej, odtworzenie i wzbogacenie zasobów przyrody oraz skuteczne zarządzanie gatunkami i siedliskami. Ma on także na celu wzmocnienie działań z zakresu edukacji ekologicznej służących ochronie przyrody.

Parki narodowe jako uzupełnienie wcześniej ogłoszonego naboru wniosków dotyczącego przedsięwzięć z zakresu wykupu nieruchomości w trybie pierwokupu realizowanych przez parki narodowe na rzecz Skarbu Państwa, będą mogły uzyskać dofinansowanie z NFOŚiGW na wykupy na cele ochrony przyrody nieruchomości prywatnych na obszarze parku narodowego, gdzie sytuacja życiowa prywatnych właścicieli wymaga szybkiego wykupu (sytuacje losowe właścicieli powodujące konieczność wykupu będą wymagały potwierdzenia przez: gminę, powiat lub ich jednostki organizacyjne).

Z kolei podmioty będące właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub zarządcą zabytkowych parków i ogrodów, z wyłączeniem osób fizycznych oraz podmiotów wpisanych do KRS (innych niż instytuty badawcze) mają szansę na dofinansowanie przez NFOŚiGW ochrony i rewaloryzacji zabytkowych parków i ogrodów wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO, objętych ochroną w formie pomnika historii lub będących w zarządzie parków narodowych (wymagane jest udostępnienie parku, ogrodu dla społeczeństwa).

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (1)

  • JS Piot., 2017-04-12 13:23:33

    A cóż to za kwota na tak wiele podmiotów.Panowie z ministerstwa wydaja więcej na różne niby naukowe konferencje i polowanka dla wybranych.