PARTNER PORTALU
  • BGK

NFOŚiGW, konkursy: nabór wniosków w "Edukacji ekologicznej"

  • MN    28 lipca 2016 - 16:13
NFOŚiGW, konkursy: nabór wniosków w "Edukacji ekologicznej"

Program ma na celu m.in. podniesienie poziomu świadomości ekologicznej u społeczeństwa (fot. wikipedia)

• 17 października 2016 r. rozpocznie się III nabór w tym roku wniosków w programie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Edukacja ekologiczna”.
• Do rozdysponowania jest łącznie ponad 11 mln złotych - 10,4 mln zł w formie dotacji i 1,04 mln zł jako preferencyjne pożyczki na pokrycie wkładu własnego.
• Głównym celem programu, którego nabór w czterech kategoriach potrwa do 8 listopada 2016 r., jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych u społeczeństwa.
Chociaż nabór w programie NFOŚiGW rozpocznie się w drugiej połowie października, warto zainteresować się nim już teraz. Łącznie są cztery kategorie konkursowe. Pierwsza nosi nazwę „Zrównoważona przestrzeń: Ochrona różnorodności biologicznej w krajobrazach zabudowanych – obiekty kulturowe, w tym zabytkowe i zespoły sakralne oraz ich otoczenie”. Przewiduje ona możliwość organizacji szkoleń dla liderów i opiekunów terenów i obiektów kulturowych (w tym zabytkowych) i zespołów sakralnych oraz ich otoczenia. Beneficjentami działania mogą być organizacje pozarządowe, kościoły, kościelne osoby prawne lub związki wyznaniowe w rozumieniu odrębnych przepisów. Alokacja dla ośmiu zaplanowanych przedsięwzięć wynosi 2 mln zł.

Druga kategoria konkursowa nosi nazwę „Zrównoważona konsumpcja” i została przygotowana z myślą o programie aktywnej edukacji ogółu społeczeństwa, a w szczególności młodzieży i seniorów. Projekty mogą zgłaszać organizacje pozarządowe, instytuty badawcze, uczelnie wyższe, wydawcy gazet (PKD: 58.13.Z, 58.14.Z) oraz nadawcy radiowo-telewizyjni (PKD: 60.10.Z, 60.20.Z). W tej kategorii zostały przewidziane cztery przedsięwzięcia na łączną kwotę 2,4 mln zł.

Czytaj też: Program Life: Jakie projekty mają szanse na dofinansowanie?

Trzecia kategoria konkursowa pn. „Adaptacja obiektów i terenów zieleni wokół budynków o charakterze kulturowym, w tym zabytkowym i sakralnym, służącym edukacji ekologicznej” obejmuje właśnie adaptację (w tym remonty, budowy, rozbudowy, wyposażenie i doposażenie) obiektów infrastruktury oraz terenów zieleni wokół budynków o charakterze kulturowym i zabytkowym, w tym sakralnym, służących edukacji ekologicznej. Beneficjentami mogą być organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie wyższe, państwowe instytucje kultury, kościoły, kościelne osoby prawne lub związki wyznaniowe w rozumieniu odrębnych przepisów. Sześć wybranych przedsięwzięć będzie wspartych kwotą 5 mln zł.

Czytaj też: Do 2018 r. będzie ponad 200 tys. mikroinstalacji fotowoltaicznych

Ostatnia, czwarta kategoria konkursowa, to „Lokalne eko-działania dla zrównoważonego rozwoju”. Zakłada organizację konkursów grantowych, w których grupą celową jest ogół społeczeństwa, a beneficjentami mogą być tylko organizacje pozarządowe. Alokacja dla czterech projektów to 1 mln zł.

Nabór w programie „Edukacja ekologiczna” poprzedzi szkolenie dla potencjalnych beneficjentów, które odbędzie się jesienią 2016 r. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne będą na stronie NFOŚiGW.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.