PARTNER PORTALU
  • BGK

NFOŚiGW, pieniądze na gospodarkę niskoemisyjną dla gmin

  • pt    7 sierpnia 2015 - 13:42

Samorządy, przedsiębiorcy i osoby prywatne mogą sięgnąć po dofinansowanie na oszczędzanie energii, ograniczenie szkodliwych emisji do powietrza i rozwój odnawialnych źródeł energii. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z początkiem sierpnia uruchamia nowe nabory wniosków.
Wsparcie zmian w kierunku gospodarki niskoemisyjnej należy do priorytetów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W tym celu Fundusz przygotował dostosowaną do oczekiwań beneficjentów bogatą ofertę, odpowiadającą na potrzeby zarówno jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw jak i osób indywidualnych.

- Rozwój gospodarki niskoemisyjnej dokonuje się m.in. poprzez instalację odnawialnych źródeł energii i oszczędność energii, skutkujących redukcją emisji zanieczyszczeń, w tym gazów cieplarnianych. Narodowy Fundusz widzi duże potrzeby wspomagania tych obszarów i korzystając ze swojego doświadczenia oferuje nowe instrumenty wsparcia – mówi Dorota Zawadzka - Stępniak, zastępca prezesa zarządu NFOŚiGW.

Przyjęta w tym tygodniu przez Sejm nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska da gminom narzędzie skutecznego ograniczenia stosowania paliw kopalnych w gospodarstwach domowych.

Samorządy będą mogły określać rodzaj i jakość paliw oraz dopuszczalną emisyjność pieców. To pozwoli ograniczać tzw. niską emisję – szkodliwe emisje z niewielkich, rozproszonych źródeł. W tym zakresie NFOŚiGW oferuje bogaty katalog możliwości pozyskania dofinansowania.

Wymiana pieców

Dzięki unijnemu dofinansowaniu jedna trzecia gmin w Polsce już niedługo będzie w posiadaniu strategicznego dokumentu - planu gospodarki niskoemisyjnej. Dofinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-13 pozyskało 827 gmin, a Fundusz wypłaci im na ten cel w sumie 40,5 mln zł.

Fundusz realizuje obecnie program KAWKA, finansujący wymianę starych, nieefektywnych źródeł ciepła. Na wymianę pieca, podłączenie się do sieci ciepłowniczych, można otrzymać dotację w wysokości nawet do 90 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Dofinansowanie jest udzielane po połowie przez Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW). Z końcem lipca 2015 r. ruszył trzeci nabór wniosków w programie Poprawa jakości powietrza Część 2) Kawka – Likwidacja niskiej emisji, wspierającym wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Do wykorzystania jest 120 mln zł.

– Program KAWKA ma na celu zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów zanieczyszczeń, w szczególności pyłów PM2,5, PM10 oraz emisji dwutlenku węgla – mówi Dorota Zawadzka - Stępniak.

Samorządy województw mogą otrzymać ponadto do 100 tys. zł na opracowanie programów ochrony powietrza, dotacja NFOŚiGW pokrywa do 50 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Nabór wniosków ruszył 3 sierpnia 2015 r.

Każdy samorząd, który planując budowę szpitala, przedszkola czy innego budynku użyteczności publicznej zdecyduje się na wykonanie go w wysokim standardzie energooszczędnym, może w ramach programu LEMUR otrzymać nie tylko dotację na opracowanie dokumentacji projektowej ale też potem – niskooprocentowaną pożyczę na realizację przedsięwzięcia. NFOŚiGW przeznaczył na program Lemur Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej 290 mln zł.

Dom z OZE×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.