Niech samorządy zlitują się nad ptakami

W związku z przypadkami łamania podczas prac remontowych w budynkach przepisów dotyczących ochrony zwierząt, Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody wystosowało do świętokrzyskich samorządowców apel o pomoc w rozwiązaniu tego problemu.
Niech samorządy zlitują się nad ptakami

Według przyrodników nasila się problem łamania przepisów dotyczących ochrony gatunkowej zwierząt przez inwestorów i wykonawców prac remontowych i termomodernizacyjnych budynków. Dlatego proszą oni w piśmie samorządowców o podjęcie działań zapobiegających temu bezprawnemu procederowi.

Towarzystwo zwróciło się do starostów, by przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, wnioski były sprawdzane pod kątem wymagań ochrony środowiska, w tym ochrony gatunkowej zwierząt.

Chodzi o sprawdzanie, czy inwestor posiada ekspertyzę stwierdzającą, czy budynek jest zasiedlany przez chronione gatunki ptaków lub nietoperzy; czy dostosował terminy i zakres prac do zaleceń ekspertyzy; czy posiada zgodę na odstępstwo od zakazów i czy projekt przewiduje działania kompensujące zniszczone siedliska, np. montaż budek lęgowych.

Budynki są siedliskiem wykorzystywanym przez kilkanaście gatunków ptaków, jako miejsca lęgów i odpoczynku. W budynkach gniazdują m.in. jerzyk, pustułka, kawka, wróbel, szpak, jaskółki: dymówka i oknówka, kopciuszek i sowa pójdźka. Kilka gatunków nietoperzy wykorzystuje je jako schronienia kolonii rozrodczych i miejsca zimowania.

Zwierzęta zasiedlają stropodachy, otwory wentylacyjne, szczeliny w elewacjach budynków, gzymsy, parapety, wnęki okienne, balkony i porastające mury pnącza. Wymienione gatunki ptaków oraz wszystkie krajowe gatunki nietoperzy podlegają ochronie. Zabrania się ich zabijania i – w przypadku ptaków – niszczenia ich jaj oraz gniazd. Nie można też umyślnie płoszyć i niepokoić tych zwierząt.

Zapis ten jest – według przyrodników – nagminnie łamany podczas prac remontowych i termomodernizacyjnych budynków. Większość remontów odbywa się w trakcie sezonu lęgowego i rozrodczego, co powoduje płoszenie zwierząt. Zamykane są otwory wentylacyjne, likwidowane szczeliny i inne miejsca lęgowe.

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE