Nowa perspektywa programu „Natura 2000”

Zapewnienie odpowiedniego finansowania tzw. gmin naturowych jest priorytetem unijnej perspektywy 2014 – 2020 i ma dużą szansę na realizację – mówi wiceminister środowiska, Janusz Zaleski.
Nowa perspektywa programu „Natura 2000”

W listopadzie 2011 r. powstała grupa robocza ds. opracowania Priorytetowych Ram Działań w zakresie finansowania europejskiej sieci ekologicznej "Natura 2000" na lata 2014 – 2020. Prace grupy mają potrwać do końca 2012 r., natomiast etap negocjacji tego dokumentu z Komisją Europejską przewidziano na pierwszy kwartał 2012 r.

Czytaj też: Skoro są strefy ekonomiczne, powinny powstać strefy ekologiczne

Nowa perspektywa finansowa przewiduje wzmocnienie istniejącego systemu wsparcia poprzez wdrożenie nowych instrumentów finansowych, takich jak płatności za usługi ekosystemowe, offseting różnorodności biologicznej oraz związana z tym tzw. bankowość siedlisk.

Janusz Zaleski poinformował, że Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zamierza promować wprowadzenie w Polsce podobnych instrumentów, w celu zwiększenia możliwości finansowania rozwoju lokalnych społeczności w zgodzie z wymogami ochrony na obszarach „Natura 2000”.

Czytaj też: Subwencja ekologiczna za parki narodowe

– Bardzo wiele zależy od aktywności samorządów, ukierunkowanej na efektywne poszukiwanie i pozyskiwanie funduszy na prowadzenie zaplanowanych inwestycji, w tym również aktywności podczas rozmów na szczeblu rządowym dotyczących wykorzystania środków pomocowych z UE – twierdzi wiceminister.

Czytaj też: Wierutne kłamstwo o samorządowej ochronie przyrody

Dodaje jednocześnie, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zamierza w najbliższej przyszłości stworzyć ogólne zasady stosowania preferencji i udogodnień w ubieganiu się o dofinansowanie dla gmin, których znaczne obszary objęte są różnymi formami ochrony przyrody.

Podstawą do wdrożenia nowych, preferencyjnych zasad będą realizowane obecnie przez NFOŚiGW programy priorytetowe skierowane do jednostek samorządu terytorialnego.

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE