PARTNER PORTALU
  • BGK

Nowa technologia, która ma dać czystą energię

  • pt    21 marca 2014 - 13:20
 Nowa technologia, która ma dać czystą energię

Katowicka firma Investeko S.A. wraz z grupą polskich naukowców stworzyła projekt Life Cogeneration.pl, który ma zdaniem twórców zrewolucjonizować uzyskiwanie energii z odpadów komunalnych. Prototypowa instalacja współfinansowana przez UE powstanie na Śląsku.
Innowacyjna technologia ma pozwolić małym i średnim miastom oraz gminom na oszczędniejszą produkcję czystej dla środowiska energii elektrycznej i cieplnej.

Ponad 1,5 mln euro, przekazała na badania Komisja Europejska, drugie tyle dołoży Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jak wynika z obliczeń, przeciętny obywatel Unii Europejskiej co roku generuje 520 kg odpadów komunalnych. Aż 40 proc. z tych pozostałości ma bardzo dobre właściwości paliwowe, co oznacza, że może być z nich uzyskiwana energia. Jednak ten potencjał wciąż nie jest w pełni wykorzystywany.
 W Polsce najpowszechniejszym sposobem utylizacji odpadów pozostaje składowanie – nieekonomiczne i szkodliwe dla środowiska.

Dotyczy to aż 80 proc. odpadów. Niepokój może budzić również skala osadów ściekowych generowanych podczas oczyszczania ścieków. Wytworzona w Polsce masa suchych osadów ściekowych w 2011 roku wyniosła 621 tys. Mg.

Ich wykorzystywanie w rolnictwie staje się bardzo ryzykowne ze względu na coraz większą zawartość niebezpiecznych bakterii, hormonów, pasożytów i antybiotyków. Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2010 zakłada całkowite zaniechanie składowania osadów, ograniczenie stosowania ich w rolnictwie (do 10 proc.) i – co ważne – osiągnięcie ponad 50-procentowego poziomu unieszkodliwiania metodami termicznymi i odzysku energii.

Parafowane przez nasz kraj dyrektywy europejskie bardzo wyraźnie nakazują wtórne wykorzystywanie komunalnych odpadów i osadów ściekowych wszędzie tam, gdzie to tylko jest możliwe. Zgodnie z polityką UE składowanie zajmuje ostatnie miejsce w hierarchii unieszkodliwiania odpadów po – zapobieganiu, minimalizacji, ponownym użyciu, recyklingu materiałowym i odzysku energii.

W Polsce realizacja proekologicznych założeń dotyczących zagospodarowania odpadów komunalnych i osadów ściekowych napotyka wiele trudności. Głównym problemem w wielu regionach pozostaje brak odpowiedniej infrastruktury. Dlatego też np. na Śląsku obecnie aż 83 proc. odpadów komunalnych jest składowanych.

Budowa instalacji - spalarni o wydajności 100 tys. ton spalanych rocznie odpadów to wydatek rzędu 100-150 mln euro. Dla większości małych i średnich gmin taka inwestycja jest nieosiągalna i zarazem nieopłacalna, gdyż nie generują one wystarczającej ilości odpadów. Jednak zgodnie z prawem, jak i w trosce o swoich mieszkańców, lokalne władze muszą zadbać o zagospodarowanie odpadów.

Tym bardziej, że zgodnie z polskimi przepisami w 2016 roku wejdzie w życie całkowity zakaz  składowania odpadów komunalnych, które posiadają właściwości paliwowe.

Nic dziwnego, że nie brakuje nowych pomysłów na systemowe zagospodarowanie odpadów.

Jednym z nich jest polska  technologia gospodarowania odpadami powstała w ramach projektu Life Cogeneration.pl

Katowicka firma Investeko S.A. wraz z zespołem polskich naukowców tworzy pierwszą kompletną prototypową instalację badawczą, wykorzystującą technologię do równoległego zagospodarowania energetycznego frakcji nadsitowej odpadów komunalnych i osadów ściekowych. Pomysł wykorzystuje najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, w tym procesy zgazowania i kogeneracji.×
KOMENTARZE (1)

  • starszy absolwent, 2014-03-23 19:20:49

    Co to za "nowość"?? Cóż to za naukowcy?? Jakie to :najnowocześniejsze rozwiązania". Co to za "polska technologia"? Czy takie "bogoojczyźniane hasła" dają gwarancje na uzyskanie grantu i na napisanie na Waszym portalu artykułu?Czy jak będę miał zamiar w "szopie..." skonstruować samochód, to też napiszecie o tym artykuł. Kto dba o poziom przekazywanych informacji? Trochę żal, że upadają obyczaje ...  rozwiń