PARTNER PORTALU
  • BGK

Ochrona przyrody: Jak budować, żeby były i fabryki i parki?

  • Merkuriusz (Maja Netter)    16 listopada 2015 - 14:42
Ochrona przyrody: Jak budować, żeby były i fabryki i parki?

Lednicki Park Krajobrazowy (fot.zpkww.pl)

Jeżeli dzisiaj mówimy o tym, żeby nie kopać w rejonie Konina, nie robić odkrywek, to musimy się zastanowić, co się stanie, jeśli zabraknie energii z węgla brunatnego pozyskiwanego na tym terenie? Znacznie lepiej byłoby znaleźć takie rozwiązanie, żeby mogła istnieć i kopalnia, i przyroda - twierdzi Janusz Łakomiec, dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego.
Rozwój współczesnej cywilizacji i techniki przynosi liczne zagrożenia, a kryzys ekologiczny jest jednym z największych z nich. Dlatego tak ważna jest edukacja przyrodnicza. Jaka jest oferta Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w tym zakresie?

Janusz Łakomiec: Ochrona środowiska naturalnego w głównej mierze uzależniona jest od świadomości społeczeństwa w tej dziedzinie. Wiedza ta jest niezbędna do zrozumienia skomplikowanych procesów zachodzących w przyrodzie, które powinny przebiegać w sposób trwały i zrównoważony. Taki rozwój zakłada, że ochrona środowiska, wzrost ekonomiczny i rozwój człowieka są od siebie zależne i kształtują się wzajemnie. Przyjęcie tej zasady daje szansę na zaspokojenie niezbędnych potrzeb ludzi i przyrody – i właśnie w takie hasła ubieramy nasze działania edukacyjne.

Wychodzimy z założenia, że świadomość mieszkańców w zakresie roli przyrody w życiu człowieka pozwoli obniżyć koszty związane z jej ochroną, czyli unikniemy pewnych zagrożeń wynikających z niewiedzy. Zespół Parków jest jednym z wielu podmiotów, które powinny zajmować się edukacją przyrodniczą, zresztą jest to ustawowo i konstytucyjnie określone i nakazane. Jednak nie tylko wyspecjalizowane instytucje, lecz także każdy obywatel powinien brać udział w edukacji społeczeństwa na rzecz ochrony środowiska.

Jednym słowem obywatele muszą przejąć inicjatywę...

- Tak. Wychodzę z założenia, że najlepiej zainwestować w wiedzę, żeby później nie odczuwać skutków niewiedzy takich, jak zanieczyszczenia wody czy lasów. Chodzi o kształtowanie nawyków, przysłowiowego wyłączania światła, codziennego zakręcania kurka, niewyrzucania byle gdzie śmieci, niehałasowania w lesie. Należy je wpajać już od przedszkola. Pokazujemy więc złe skutki działania człowieka i przykłady degradacji.

Generalnie edukacja idzie w kierunku minimalizowania szkód powstałych w środowisku, a wyrządzonych ludzką ręką. Nie jesteśmy w stanie zatrzymać naturalnych procesów, które mogą mieć negatywny wpływ na życie człowieka, jak na przykład wybuchu wulkanu, natomiast ważne jest, aby do tych naturalnych nie dokładać innych, takich, o których my decydujemy.

Imprezy plenerowe, wydarzenia, konkursy... Jakimi jeszcze metodami docieracie Państwo do świadomości społecznej?

- Edukujemy, korzystając ze zróżnicowanych metod. Do najważniejszych zaliczyłbym aktywne warsztaty dla dzieci i młodzieży w ramach zielonych szkół. Ponadto organizujemy seminaria i prelekcje, produkujemy filmy, projektujemy ścieżki dydaktyczne i wydajemy zróżnicowane publikacje.

Jeżeli poprzez edukację zmienimy świadomość Wielkopolan, to uwrażliwimy ich na delikatność świata przyrody. Staramy się przekonywać, że nie można podejmować żadnych działań, nie licząc się z ich negatywnymi konsekwencjami.

Z drugiej strony nie mówimy, że w ogóle nie wolno inwestować, nie wolno budować fabryk, sklepów, dróg, nie o to nam chodzi. Należy budować tam, gdzie jest do tego predysponowany teren, omijając siedliska przyrodnicze, które dotychczas pozostały nienaruszone. Jeżeli wyrobimy takie nawyki w społeczeństwie, to zachowamy bogactwo rodzimej przyrody dla następnych pokoleń, a nasze wnuki będą mogły wybrać się nad jezioro, do parku czy do lasu.KOMENTARZE (1)

  • ADG, 2015-12-16 20:19:50

    jak budować? O to najlepiej zapytać władze samorządowe jednego z najstarszych miast Polski.Chcecie Państwo poznać wyczyny indolentów samorządowych i administracji rządowej, proszę bardzo: - w ostanim czasie ,kilka tygodni temu wycieli część drzew / lipy itp./ z ponad 70 parku miejskiego , - podob...nie zniszczyli chyba w tym samym czasie naturalną osłonę z krzewów i drzew osłaniającą zakole rzeki i będące jednocześnie pasem zieleni ochronnej dla miasta, -podobnie postąpili niszcząc stary drzewostan przy parku na wyspie ,która wg podań była miejscem starego słowiańskiego kultu - święty gaj. - wcześniej zniszczono pielęgnowane przez lata miejsce w którym stał stary zamek, zanim wybudowany w pobliżu inny ? fakty historyczne. - wzgórze zamkowe zmniejszono o połowę ,przy okazji wycięto parę zdrowych dorodnych dębów przy fosie z której zrobiono strugę - za co otrzymali stosowne środki z UE. -zniszczyli bezpowrotnie staromiejski układ miasta, -jedyne miejsce w centrum miasta , szanowane przez laty - po wyburzonej w 1918 cerkwi , było miejscem parkowym , ze specjalnym poszanowaniem miejsca uświęconego świątynią,wyłożyli betonem i zamiast zielonego placu między dwoma urządzono betonową pustynię z obeliskiem tryumfu / raczej wstydu i ignoracji/Plac ten jest zlokalizowany przy jednej z najstarszych ulic miasta, - przy rondzie , przy tej samej ulicy zlokalizowano Domy handlowe wielkopowierzchniowe i tuż przy nich dwie stacje paliw bez żadnej osłony / zieleni , krzewów czy drzew/, - ostatnio 2 tygodnie temu wycięto 3 potężne drzewa / + - 30 metrów wysokie/ w pasie przydrożnym na zakręcie osłaniające bloki osiedla przed spalinami, - latem władze Spółdzielni otrzymały sporą kwotę Z FUNDUSZY OCHRONY ŚRODOWISKA , za które zakupiono kilka klateczek drewnianych niewielkich dla jeżyków - to drapieżniki , które zniszczyły wiele stad wróbli będących pod ochroną od 2004r. - za resztę jak niesie wieść gminna urządzono spalarnie śmieci w centrum jednego Ogrodu Działkowego , w pobliżu szkoły i najmniej skażonej części miasta. To tylko nieliczne wyczyny władz a jest ich tak wiele , że ........Robią co chcą i jak chcą, bez żadnej konsultacji ze społeczeństwem czy właścicielami działek. Dlaczego to piszę , ku przestrodze , aby nie brali przykładu tylko wzięli sprawy w swoje ręce.W mieście jest jak po najeździe Wandali, zatruli powietrze , wodę i ziemię . ADG  rozwiń