• PARTNERZY PORTALU

Osady ściekowe biomasą?

Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie domaga się, aby osady ściekowe uznano za biomasę. Jeśli postulat zostanie odrzucony, przeciętna polska rodzina będzie musiała zapłacić za oczyszczanie ścieków nawet o 15 zł więcej miesięcznie.
Osady ściekowe biomasą?

W Polsce co roku podczas oczyszczania ścieków powstaje kilka mln ton uwodnionych osadów, w których oprócz substancji organicznych, azotu i fosforu znajdują się również inne niebezpieczne związki. Chociaż przedłużono termin składowania osadów z 2013 do końca 2015 roku, to wciąż nie mamy ogólnokrajowej strategii ich zagospodarowania.

Jednym ze sposobów na zagospodarowanie osadów jest wykorzystanie ich po odpowiedniej przeróbce w rolnictwie. Jednak tam, gdzie w ściekach występują metale ciężkie pozostaje utylizacja termiczna - spalanie lub suszenie.

Niestety w Polsce wciąż brakuje do tego wystarczającej infrastruktury. Tylko w 2010 r. powstało 707 tys. ton suchych osadów ściekowych, a spalarnie były w stanie przerobić zaledwie 40 tys.

Z danych zebranych przez zespół ds. technicznych działający przy IGWP, wynika, że na koniec 2011r. termicznie przekształcono tylko 35 proc. osadów ściekowych.

„Po spaleniu zostaje „odpad/produkt", który powinien być odpowiednio zagospodarowany np. popiół można wykorzystać do budowy dróg, a ciepło ze spalin jako źródło energii" - mówi dyrektor IGWP Dorota Jakuta.

W procesie suszenia następuje zmniejszenie masy osadów oraz unieszkodliwienie patogenów. W tej chwili sytuacja wygląda najgorzej w średnich i małych oczyszczalniach, które bez pomocy państwa nie poradzą sobie z problem osadów, a przede wszystkim nie wykorzystają w pełni ich potencjału energetycznego.

Aby z osadów ściekowych pozyskiwać energię konieczne jest przyznanie im statusu biomasy i zmiana niekorzystnych dla branży tzw. „współczynników korekcyjnych.

Dyrektor IGWP dodaje: „Dopóki nie ma w Polsce odpowiednich regulacji prawnych i perspektyw ekonomicznych, rodzimi przedsiębiorcy nie będą zainteresowani wykorzystywaniem produktów pozyskanych z przetworzenia osadów ściekowych. Dzisiaj ani cegielnie ani elektrownie nie widzą w nich źródła energii czy... potencjalnego dochodu".

Przykładów wykorzystania osadów nie trzeba daleko szukać. W Austrii, w miejscowości Asten koło Linz zainstalowano jedną z najnowocześniejszych biogazowni w Europie. Przetwarza ona osady z pobliskiej oczyszczalni ścieków, produkując 4,4 mln m3 gazu rocznie, z czego 25 GWh biometanu. Gaz wytworzony w procesie fermentacji osadów ściekowych zasila tabor miejski Linz oraz okoliczne gospodarstwa domowe w odnawialne źródło energii.

Od czerwca 2012 roku IGWP uczestniczy w procesie konsultacji projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) i ustawach towarzyszących. Ustalono, że należy doprecyzować samą definicję biomasy i ustalić normy jakościowe osadów.

Izba proponuje, żeby zmienić definicję biomasy w następujący sposób: „biomasa to ulegające biodegradacji części produktów, odpady lub pozostałości pochodzenia biologicznego z rolnictwa, łącznie z substancjami roślinnymi zwierzęcymi, leśnictwa i rybołówstwa oraz powiązanych z nimi działów przemysłu, w tym z chowu i z hodowli ryb oraz akwakultury, osady ściekowe z oczyszczalni komunalnych, a także ulegająca biodegradacji część odpadów przemysłowych i komunalnych".

Tylko tak brzmiąca definicja pozwoli na wykorzystanie osadów z oczyszczalni komunalnych, jako pełnowartościowej biomasy.

Jeżeli osady ściekowe nie uzyskają statusu biomasy, to ceny za utylizację ścieków mogą wzrosnąć o 10-15 zł miesięcznie. Jednocześnie w przypadku prądu przeciętna rodzina „dopłaci" do zielonej energii kilka zł miesięcznie.

Kolejny problem: przy przetwarzaniu osadów nie można budować dowolnie dużych instalacji tak jak np. w rolnictwie - są one ściśle związane z wielkością danej oczyszczalni.

Dlatego utrzymanie współczynników korekcyjnych na poziomie zaproponowanym w projekcie ustawy uniemożliwi dokonanie właściwych inwestycji w mniejszych oczyszczalniach (oczyszczalnie średnie 15.000 - 100.000 RLM to około 35% oczyszczanych ścieków w Polsce) i spowoduje: utratę znacznego potencjału zielonej energii, zwiększenie ilości osadów do zagospodarowania, podwyżkę ceny oczyszczania ścieków i zwiększenie emisji CO2.

 


KOMENTARZE (1)ZOBACZ WSZYSTKIE

Jeśli ścieki to biomasa (a jest !) to Wisła będzie wypompowana i oczyszczona z frakcji organicznej/energetycznej.

Wisła to rurociąg energet, 2013-02-25 19:10:28 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE