PARTNER PORTALU
  • BGK

Ostatnie tygodnie na składanie wniosków do Programu PL02

  • bad    17 maja 2015 - 12:21
Ostatnie tygodnie na składanie wniosków do Programu PL02
Szanse na dofinansowanie mają projekty służące wymianie doświadczeń w ochronie środowiska. Fot. pixbay

Tylko do końca czerwca można składać wnioski o dofinansowanie projektów służących wymianie doświadczeń w ochronie środowiska z partnerami z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”. Budżet programu wynosi ponad 1 mln zł i jest finansowany z Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) 2009-2014 oraz z budżetu państwa. Beneficjenci mogą uzyskać zwrot do 100 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych.

Do dofinansowania kwalifikują się projekty, które przyczynią się do wymiany doświadczeń, wiedzy, technologii i najlepszych praktyk pomiędzy beneficjentami i organizacjami z państw-darczyńców.  Wymagane jest, aby wszystkie wnioski miały charakter bilateralny i były wnioskami partnerskimi tj. przygotowanymi i składanymi wspólnie z partnerem pochodzącym z Islandii, Liechtensteinu lub Norwegii.

Maksymalna kwota dofinansowania to 10 tys. euro

Celem realizowanych przedsięwzięć są: wzrost efektywności zarządzania oraz monitorowania obszarów Natura 2000, wzrost odporności rodzimych ekosystemów na presję inwazyjnych gatunków obcych, wzrost świadomości społecznej na temat różnorodności biologicznej oraz edukacja w tej dziedzinie, w powiązaniu ze zmianami klimatycznymi i ekonomiczną wartością ekosystemów.

O dofinansowanie mogą starać się instytucje publiczne, takie jak agencje rządowe, powiaty, gminy, a także centralne i lokalne instytucje zarządzające, instytuty badawcze, organizacje, organizacje pozarządowe i inne.

W naborze wniosków minimalna kwota dofinansowania to 2 tys. euro, zaś maksymalna kwota dofinansowania to 10 tys. euro. Dofinansowanie będzie realizowane wyłącznie w formie refundacji  kosztów kwalifikowanych poniesionych w związku z realizacją projektu na podstawie złożonych i zaakceptowanych sprawozdań okresowych.

Dotacja ze środków MF EOG stanowi 85% kosztów kwalifikowanych projektu, a wkład ze środków budżetu państwa wynosi 15% kosztów kwalifikowanych projektu.

W związku z trwającym naborem wniosków w ramach Funduszu Współpracy Bilateralnej na poziomie Programu PL02 pn.: „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” w ramach funduszy EOG, zapraszamy na bezpłatne spotkanie informacyjne dla podmiotów zainteresowanych złożeniem wniosków bilateralnych.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.